Har du evne til å skape oppslutning om felles målsetning gjennom å gjøre arbeidet meningsfylt?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Leder for eiendomsregisteret i Skien

I vår gruppe er vi opptatt av lagspill der alle bidrar med ulik kunnskap og erfaring. Vi ønsker oss en leder som gir oss muligheten til å bruke kompetansen vår, slik at vi fortsetter å føle mestring og utvikling. Du er i tillegg en leder som viser oss tillitt, ser medarbeiderne dine, og du lar det være rom for å feile. Oppgavene vi sammen løser oppleves meningsfylt og vi har det gøy på jobb. Du viser oss retning og vet hva vi skal prioritere.

Vi er en gruppe som verdsetter medarbeiderskap, og har derfor et pågående initiativ som kalles Fellesskaperene, Det går ut på at noen valgte medarbeidere har et særskilt ansvar for å fremme litt ekstra arbeidsglede til kollegene sine. Høres dette ut som en gruppe du kunne tenke deg å lede?

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • fleksitid og betalt overtid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
 • mulighet for hjemmekontor når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger

Du blir ansatt som underdirektør (kode 1059), og får en brutto årslønn mellom kr (750 000 – 950 000), avhengig av kvalifikasjonene dine.
Skatteetaten har 6 mnd. prøvetid.

Du må regne med noe reisevirksomhet i denne stillingen. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video når det er nødvendig.

Hva er Eiendomsregisteret?
Eiendomsregisteret er et landsdekkende register som gir oversikt over eierskap og formuesverdi på alle eiendommer i Norge. Registeret har ansvar for materiell kvalitet, og for kvalitet på eiendomsopplysninger i skattemeldingen og skattetrekksmeldingen (skattekortet). Registeret deler også boligopplysninger til kommunene for utskriving av eiendomsskatt. 

Kvalifikasjoner

Vi ønsker deg som har en relevant utdanning på masternivå, men har du lengre relevant ledererfaring og en utdanning på bachelornivå kan dette kompensere for utdanningskravet. Har du tatt utdanningen din i utlandet må graden være NOKUT-godkjent. Du har opparbeidet deg en allsidig og relevant ledererfaring fra tidligere arbeidsforhold.

Du har i tillegg

 • kunnskap og erfaring om prosesser og Lean/Kontinuerlig forbedring
 • god forståelse for brukerperspektivet, samfunnsutviklingen og potensialet digitaliseringen gir
 • gode digitale ferdigheter og presenterer budskap på en engasjerende og tydelig måte

Personlige egenskaper

Du er en leder

 • med pågangsmot og gjennomføringsevne
 • som ser dine medarbeidere og trigges av å utvikle dem
 • med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • som er analytisk og ser helheten i utviklingsarbeid som er løsningsfokusert og setter deg raskt inn i problemstillinger

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.01.2022

Arbeidssted: Skien

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Myren 12
3718 Skien

Kontaktperson:
Elisabeth Fischer
Tlf: 952 18 062

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler