Har du helsefaglig utdanning og lyst på en spennende og samfunnsnyttig stilling som funksjonell tester innen e-helse? Norsk helsenett SF

Kjernejournal er en nasjonal samhandlingsløsning som gir helsepersonell de samme opplysningene om pasienten på tvers av nivåer og organisasjoner i helsevesenet. I dag brukes kjernejournal på sykehus, alle akuttmottak, av over 90% av alle fastlegekontorer og tilgjengeliggjøres i dag for virksomheter i pleie- og omsorgstjenesten. Innbyggerne kan se hva som er registrert i sin kjernejournal og registrere viktig informasjon på helsenorge.no.

Mer informasjon om kjernejournal kan leses på nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/kjernejournal

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre funksjonelle tester i henhold til gjeldende teststrategier
 • Rapportere og følge opp avvik og feilsituasjoner
 • Skrive og vedlikeholde regresjonstester
 • Bidra til å videreutvikle testmetodikk og testverktøy

Hva er dine kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen helsefag, på minimum bachelornivå
 • Klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten
 • Fordelaktig med utdanning innen IT
 • Erfaring som tester i smidige leveranseløp, og relevante sertifiseringer innen testfaget er en fordel
 • Arbeidsspråket er norsk og all dokumentasjon skrives på norsk, du må derfor kunne flytende norsk både skriftlig og muntlig

Vi ser etter deg:

 • Med helsefaglig bakgrunn og interesse for IT og test av IT-løsninger med utgangspunkt i kliniske behov
 • Som jobber systematisk, er opptatt av kvalitet, og som er nysgjerrig 
 • Som liker å "lete i detaljene", jobber strukturert og målbevisst for å avdekke kjernen av årsak til feil i IT løsninger
 • Som har erfaring med, og kjennskap til, viktigheten og verdien av funksjonell test som en brikke i arbeidet mot å gi sluttbrukere gode brukervennlige IT-løsninger 
 • Som har erfaring fra både teknisk og funksjonell testing
 • Som har erfaring fra smidige utviklingsteam
 • Som er selvgående, proaktiv og har et øye for detaljer

Vi tilbyr:

I Norsk helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrige, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og med å forenkle helsetjenesten.

Vi kan tilby deg:

 • Spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet hvor ansatte har høy fagkompetanse, stort engasjement og utviklingsvilje.
 • Et godt arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre, og der ulik bakgrunn og innfallsvinkler, humor og stor takhøyde står sentralt 
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, hvor du får mulighet til å utvikle din kompetanse og jobbe i et miljø med høyt faglig nivå
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode ordninger som fleksitid, 7,5 timers arbeidsdag, og gode pensjons -og forsikringsordninger i KLP og DNB
 • Et åpent kontorlandskap i moderne lokaler på Skøyen med gode garderobefasiliteter, kaffebar, bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter
 • En jobb med mening, samfunnsoppdraget er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe i Norsk helsenett

Hvis dette treffer deg og du fristes av å jobbe med helseløsninger som hele befolkningen har glede av, ser vi frem til å motta din søknad. 

Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Norsk helsenett knytter Helse-Norge sammen, og har som formål å gjøre helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant. Slik hjelper vi innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vi jobber for å forenkle arbeidsdagen til helseforvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag.
For å kunne realisere formålet er det viktig at vi er nysgjerrige, har driv og bryr oss – noe som også er våre verdier. Vi har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er et statsforetak med om lag 750 ansatte, og vårt hovedkontor er i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø, Bergen, Svalbard og i Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside nhn.no.

Søknadsfrist: 13.06.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Glenn Håkon Melby, fungerende seksjonsleder
Tlf: 959 26 867

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler