Har du interesse for regnskap og gode prosesser?

Ønsker du å videreutvikle vårt regnskapsområde og ta ditt neste steg i karrieren? Hos oss vil du få en variert arbeidshverdag der alt ligger til rette for at vi sammen skal skape resultater. Vi ønsker kontakt med deg som trives med nye utfordringer, er engasjert og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Du motiveres av å tenke forbedring og utvikling, tilrettelegge for gode rutiner, arbeidsprosesser og beslutningsgrunnlag som samlet sett sikrer god økonomistyring. Du tør å ta rådgiverrollen og evner å ha et overordnet blikk for å finne gode løsninger, i tillegg er du opptatt av faglig kvalitet og evner å levere mot tidsfrister. 
Du vil inngå i avdelingen som har det overordnede ansvaret for Kartverkets økonomistyring, lønn og regnskapstjenester. Vi er organisert i team og rollen som teamansvarlig er noe vi tenker passer deg. Du trives med å samarbeide og dele av din kunnskap. 

Vi er en avdeling i løpende utvikling og søker deg som kan bidra til å følge opp og utvikle vår økonomistyring.

Vi ser frem til høre fra deg.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for oppgaver knyttet til periode- og årsavslutning, inkludert prosessering og deltakelse i årsrapportering
 • Kommunikasjon og oppfølging mot Riksrevisjonen
 • Følge opp at statlige regnskapsstandarder og gjeldende regelverk etterleves
 • Ansvarlig for vårt arbeid knyttet til merverdiavgift
 • Oppfølging av avstemminger og dokumentasjon tilknyttet våre inntekter, kostnader og balanse
 • Ansvarlig for prosesser knyttet til anleggsmidler, remittering og hovedboksbilag
 • Bidra til effektiv bruk av Kartverkets økonomisystem og forsystemer
 • Ansvar for oppdatering av relevante prosedyrer til videreutvikling og effektivisering av prosesser
 • Bidra i arbeid knyttet til internkontroll innen regnskap
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdannelse på høyskole /universitet innen økonomiske fag, minimum på bachelornivå 
 • Det kreves god operativ erfaring og forståelse innen regnskap, minimum 3 år
 • God kompetanse innenfor merverdiavgift
 • God generell kompetanse ved bruk av IT-verktøy
 • Du bør ha interesse for systemarbeid og internkontroll
 • Kjennskap til statlige regnskapsstandarder er ønskelig
 • Kjennskap til automatisering og effektivisering av regnskapsprosesser er en fordel 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er nødvendig

Personlige egenskaper

 • Strukturert, selvstendig og nøyaktig
 • Har et overordnet blikk og ser helhet
 • Løsningsorientert og endringsvillig
 • Fremtidsrettet og nytenkende, ønsker å bidra til løpende utvikling av Kartverkets regnskap og økonomistyring
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Gode samarbeidsevner, være en lagspiller
 • Ansvarlig og proaktiv

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og stort faglig miljø
 • Arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid med gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver, fra kr 500 000,- til 650 000,- etter kvalifikasjoner. 
 • God pensjonsordning og gunstig lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. 

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Søknadsfrist: 11.04.2021

Arbeidssted: Hønefoss

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Linda Marie Jellum, avdelingsdirektør økonomistyring
Tlf: 976 06 024

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler