Har du kompetanse til å ivareta IKT-sikkerheten hos våre eksterne leverandører? 

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

NSM og PST`s årlige trusselvurderinger viser at det digitale risikobilde er skjerpet. Pandemien har gitt økt risiko, og sammensatte trusler gjør offentlige etater sårbare. Media rapporterer om vellykkede og avanserte angrepsteknikker mot offentlig sektor, og Riksrevisjonen har rapportert om mange funn i offentlige virksomheter.

Vår egen trusselvurdering tydeliggjør et tilsvarende bilde for oss. Rollen vi har i samfunnet innebærer at vi forvalter store mengder informasjon, inklusive sensitive personopplysninger. Dette, sammen med rollen som finansieringskilde for Staten, gjør oss til et svært attraktivt mål for eksterne aktører.

Skatteetaten samler inn, deler, lagrer og prosesser data i et stadig større antall tjenester og plattformer. Vi skal ivareta juridiske krav (inkludert GDPR), i økende grad ta i bruk industrialiserte skytjenester og benytte mer tradisjonelle leveransemodeller. Arbeidet med å følge opp IKT-sikkerheten hos leverandørene øker i omfang og denne stillingen er etablert for å styrke arbeidet med å ivareta dette. 

Sikringen av informasjonen vi lagrer, prosesserer og deler med privatpersoner og virksomheter er dermed viktigere enn noensinne. Vi ser etter en dyktig person som sammen med kollegaer vil ha en nøkkelrolle i å bidra til at IKT-sikkerheten hos eksterne leverandører ivaretas på en god måte ved å bidra til at tilstrekkelig sikkerhet avtales, gjennomføres og etterleves. 

Hva vil det si å arbeide med IKT-Sikkerhet hos oss?
Stillingen har en svært bred kontaktflate som omfatter anskaffelser, arkitekturstyring, operative tekniske miljøer i IT, prosjekter, sikkerhetsstaben og Skatteetatens divisjoner. Du vil arbeide med små og store oppgaver knyttet til IKT-Sikkerhet med særskilt fokus på eksterne leverandører og deres ivaretakelse av IKT-Sikkerhet. 
Skatteetaten bruker i økende grad skyplattformen Azure for utvikling og produksjon av løsninger. Tilsvarende er bruken av "as a service" skybaserte tjenester sterkt økende. Microsoft 365 er for eksempel rullet ut til alle interne brukere. I tillegg benyttes mer tradisjonelle outsourcingsleverandører. Du vil dermed jobbe med et bredt sett leveransemodeller og leverandører.

Gruppen du blir en del av har 11 medarbeidere med bred kompetanse innen IKT-sikkerhet og vi skal bli flere. Medarbeiderne har sitt daglige arbeid ved Skatteetatens lokasjoner i Mo i Rana, Helsfyr og Grimstad, hvor hverdagen er preget av høyt tempo og hyggelige kollegaer. Gruppen inngår i seksjonen IKT Sikkerhet som tilsammen utgjør rundt 40 ansatte og du vil jobbe i et svært bredt faglig IKT-Sikkerhetsmiljø. Det vil være regelmessige fysiske samlinger med kollegaer på andre lokasjoner, så noe reising må påregnes.

Vi tilbyr

 • et dyktig, ambisiøst og utviklende fagmiljø. Vi lover at du utvikler deg faglig og personlig med oss
 • muligheten til å arbeide med moderne teknologi og samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • fleksitid og betalt overtid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for.

Du blir ansatt som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181) fra kr 700 000 – 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Hvordan er det å jobbe hos oss - sånn egentlig?
Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match. 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse innenfor IT teknologi (minimum bachelorgrad) eller erfaring og opparbeidet kompetanse som IT-Revisor. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdannelseskravet
 • erfaring fra arbeid med oppfølging av IKT-Sikkerhet hos eksterne leverandører ift kommersielle on-premise løsninger og / eller skyløsninger (Azure kompetanse er en fordel)
 • god IKT-sikkerhetsrelatert kompetanse
 • erfaring og kunnskap fra IKT-Sikkerhet i store organisasjoner er en fordel
 • god teknisk IKT forståelse er en fordel
 • interesse for fagområdet IKT-Sikkerhet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • søker må kunne sikkerhetsklares for HEMMELIG

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å ta initiativ, får ting til å skje og ta ansvar
 • strukturert og systematisk
 • evne til å se systemer og tjenester levert fra eksterne leverandører på et overordnet nivå, men også dykke ned i spesifikke problemstillinger knyttet til leverandører og teknologi og prosesser når det er nødvendig
 • evne til å sette seg inn i nye sikkerhetsmessige problemstillinger og sammen med andre relevante tekniske eksperter sørge for at IKT-Sikkerheten hos leverandørene følges opp på en best mulig måte

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.11.2022

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Arne Tjemsland
Arne.Tjemsland@skatteetaten.no
Tlf: 992 82 916

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler