Har du lederambisjoner og elsker å jobbe med skatt? Da er du kanskje vår nye leder i juridisk stab?

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: 7 500 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

Vi er på jakt etter en engasjert og inkluderende leder til gruppen for kvalitetsstyring.

Juridisk stab skal sikre ensartet og riktig rettsanvendelse og regelutvikling innenfor alle divisjons ansvarsområder. Vi har et ansvar for divisjonens regelanvendelse innenfor inntektsskatt, merverdiavgift og særavgift for lønnsmottakere, næringsdrivende og selskaper. Vi foretar prinsipielle avklaringer, utfører utredningsoppdrag og avgir høringer på vegne av divisjonen. I tillegg deltar vi i etatens største utviklingsprosjekter og er opptatt av å digitalisere rettsanvendelsen. Vi samarbeider med fagmiljøer i hele landet, men har i hovedsak kontorsted i Oslo.

Vi ser etter deg som ønsker å bidra til utviklingen av Skatteetaten. Vi er en stor etat med høy utviklingstakt og vår oppgave er å sikre høy grad av rettssikkerhet og likebehandling. Vi søker etter en leder som ser potensialet for teknologiutvikling og jussens plass i dette.

Som leder for gruppen får du personalansvar for ca. 14 medarbeidere og du blir en del av seksjonens lederteam. Du vil, sammen med seksjonens 2 andre ledere, være ansvarlig for stabens leveranser som bl.a. er å sikre riktig og ensartet rettsanvendelse og regelverksutvikling på fagområdet. Du må sikre god koordinering og samhandling internt og eksternt, effektiv oppgaveløsning og høy kvalitet på gruppens leveranser. Du er i tillegg tett på medarbeiderne og legger forholdene til rette for at de kan prestere i gode omgivelser og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Du blir ansatt som underdirektør, og får en brutto årslønn mellom kr 800 000 – 1 000 000, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Kvalifikasjoner

  • høyere utdanning fra universitet og høyskole, fortrinnsvis innenfor jus eller økonomi/revisjon. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
  • god erfaring med å lede prosesser og oppgaver og personer. Det er en fordel med erfaring med personalansvar
  • relevant erfaring fra skatterett er en fordel
  • god forståelse for mekanismene i offentlig forvaltning

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

Personlige egenskaper

  • du er en trygg leder som kan lede dyktige og engasjerte fagfolk
  • du er positiv, skaper engasjement og fremmer god samarbeidskultur
  • du er ansvarsbevisst, har et godt helhetsblikk og er opptatt av å forstå ditt bidrag inn i en større sammenheng
  • du er en god relasjonsbygger, og kan kommunisere godt med mange ulike miljøer og personer
  • du er løsningsorientert, initiativrik og løser dine oppgaver på en effektiv måte
  • du har stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne

Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi håper dette er noe du også kjenner deg igjen i.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.02.2023

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
divisjon innsats, Skatteetaten
Schweigaards gate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Monica Sivertsen
Tlf: 975 40 201

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler