Har du lyst å bruke din test- og utviklerkompetanse på systemer som virkelig gjør en forskjell for både deg selv - og andre?

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Sammen med mange gode, tøffe, hyggelige og ekstremt flinke kollegaer kan du være med på utviklingen av de mest moderne og innovative skattesystemene som verden har sett!

Vi ønsker deg som blir ferdig mastergrad innen IT/teknologi i løpet av 2023, og som vil være en del av Norges største IT-miljøer gjennom vårt 1-årige Tech Graduate program. 

Som graduate hos oss går du rett inn i en fast stilling, og vil det første året været en del av vårt Tech Graduate program. Gjennom programmet blir du en del av et større nettverk og får knytte kontakter på tvers av hele organisasjonen. Vi ønsker å gi deg en mykere overgang fra skolebenken til arbeidslivet ved å bistå med faglig oppfølgning, trygghet og morsomme sosiale aktiviteter gjennom hele året som Tech Graduate. Vi lover utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver, og muligheten til å jobbe med noen av Norges største og viktigste systemer. Du får bruke din kompetanse samtidig som du tilegner deg ny kunnskap sammen med noen av de beste på ditt fagfelt!

Testansvarlig 
Til en av våre Tech Graduate stillinger søker vi testansvarlig.
Som testansvarlig vil du få ansvar for at hele teamet bidrar i testarbeidet, og at dere sammen leverer løsninger med ønsket kvalitet. I tett samarbeid med utviklerne skal du sikre at vi får på plass gode automatiske tester (iht. Testpyramiden) slik at teamet kan levere produksjonsklar kode ved hver sprint. Du vil samarbeide tett med både utviklere, testutviklere og funksjonelle.
Du må ha god teknisk kompetanse og det er en fordel om du har drevet med programmering enten i sammenheng med skole, eller på fritiden du kan vise til.

Arbeidsform vil være basert på smidig utvikling i henhold til etatens metodeverk, FSUM og Metode for test. Vi jobber smidig og har hyppige leveranser.
Det er en fordel om du har drevet med koding enten i sammenheng med skole, eller på fritiden du kan vise til.

For å være aktuell for opptak i tech graduate programmet, må du fullføre en masterutdanning innen IT/teknologi med gode akademiske resultater innen relevante fagområder i løpet av 2023. Du må kunne formulere deg godt på norsk, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

Jo, fordi du gjennom en tech graduate stilling hos oss får:

  • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker du kan lese om på nett og se på nyheteneetablere nettverk og få mange gode venner. Det er kanskje noe av det beste ved å være Tech Graduate. Gjennom programmet blir du kjent med andre nyutdannede i hele Skatteetaten som du vil ha glede av i hele din karriere hos oss - og vi tror du vil få flere nye gode venner der og gjennom Ung i Skatt, som er en sosial møteplass for våre yngre medarbeidere
  • engasjerte ledere og faddere
  • utfordrende oppgaver, store fagmiljø og gode utviklingsmuligheter. IT i Skatteetaten har ett av Norges største IT-miljøer med over 900 faste ansatte. Du har mulighet til å prøve andre fagområder og stillinger dersom du finner noe enda morsommere enn det du startet med
  • kompetanseutvikling gjennom deltakelse på ulike kurs og samlinger
  • fleksitid og betalt overtid
  • trening i arbeidstiden
  • en raus personalpolitikk
  • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Som Tech Graduate ansettes du i fast stilling og lønnes som rådgiver/overingeniør (kode 1434/1087) fra kr. 550.000 til 590 000. Stillingen har seks måneders prøvetid, og når vi jobber på tvers av flere lokasjoner kan det noen ganger være nødvendig å reise litt.

Personlige egenskaper

Vi jobber ofte sammen i ulike team og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner kommer godt med. Vi liker å ta i bruk ny teknologi og utvikle oss videre, og verdsetter en kultur hvor vi bygger egen kompetanse og deler av vår kunnskap med våre kolleger. Om du er litt nytenkende i måten du løser utfordringer på, tar initiativ og er litt nysgjerrig tror vi at du vil passe godt inn hos oss.
(Personlig egnethet vil vektlegges)

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.10.2022

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Jon Lilletuns vei 2
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Margrethe Bedregal
Margrethe.Bedregal@skatteetaten.no
Tlf: 402 49 503

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler