Har du lyst til å bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge? 

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du kunne gjøre forskjell for både deg selv og andre? Sammen med mange gode, tøffe, hyggelige og ekstremt flinke kollegaer kan du være med å bringe oss fremover i utviklingen av det mest moderne og innovative Folkeregisteret som verden har sett. 

Hva er et Folkeregister og kan det være noe kult da?

Folkeregisteret er en del av Norges IT-grunnmur og holder orden på hvem du er og hvor du bor. Litt som Facebooks tryggere storebror, krydret med mange flere opplysninger og en god dose personvern. Folkeregisteret er hovedkilden til all personrelatert informasjon, og blir benyttet av en rekke, både private og offentlige prosesser. Vi har bygget nye løsninger, hvor vi samhandler med andre etater via digitale grensesnitt og ved å automatisere saksbehandlingen er samfunnet umiddelbart oppdatert på det meste som har skjedd.

Siden alt går så fort nå for tiden og våre samarbeidspartnere har tenkt å tilrettelegge spennende tjenester for oss alle, øker også deres krav til hva vi leverer. 24/7 med tilhørende herligheter står derfor langt fremme i pannebrasken vår.

Vi har brukt 5 år på å modernisere Folkeregisteret og er nå over i neste fase, hvor vi skal bygge videre på det vi startet i moderniseringsprosjektet. Det er fortsatt mye å gripe fatt i og vi fortsetter i god ånd med tverrfaglige team, smidig metodikk og løpende produksjonssettinger med mye ansvar og initiativ.

Hvem er du?
Hva er vi opptatt av når vi søker etter en ambisiøs utvikler som også ivaretar rollen som front end arkitekt? Vi ser etter deg som kjenner deg igjen i en verden som vår. Som tar ansvar for front-end-arkitekturen i Folkeregisteret. Deg som er opptatt av å gjøre gode valg og beslutninger rundt teknologi, patterns, arkitektur og designvalg. Som er selvstendig og i stand til å definere og kommunisere prinsipper og retningslinjer for andre utviklere. Og ikke minst evner du å skape god dialog og et godt samarbeid med de rundt deg – fra designere til utviklere og andre roller du er avhengig av for å kunne gjøre et godt arbeid. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181), fra kr 700 000 – kr 920 000, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, ønskelig med masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • høy kompetanse på, og lang erfaring med, utvikling av moderne webløsninger basert på JavaScript
 • god kompetanse på følgende rammeverk: React, Redux/Redux-saga, Node, Express, Jest, Mocha
 • erfaring fra systemutvikling med smidig utviklingsmetode og testdrevet utvikling
 • erfaring med å jobbe i tverrfaglige team med totalansvar for kontinuerlige leveranser
 • erfaring med universell utforming
 • du har gjerne erfaring med utforming og utvikling av avanserte og komplekse saksbehandlingsløsninger og publikumsløsninger for offentlig forvaltning, men det er ikke et absolutt krav
 • hvis du har erfaring med å bygge opp web-løsning fra bunnen (ikke bare videreutvikle på eksisterende plattform), er dette et ekstra pluss
 • Folkeregisteret er bygget på javabasert mikrotjenestearkitektur så om du har erfaring med/forståelse for dette er det en fordel
 • erfaring med følgende verktøy/rammeverk/teknologier vil telle positivt: REST, Openshift, Maven, Git, Jetty, JIRA, Confluence, Jenkins, JAX-WS, Atom-feeds, XML, SAML, JWT, Swagger, JSON-dokumenter og SOAP-tjenester
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner på norsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • evne til å raskt sette deg inn i kompliserte fagområder, nye problemstillinger og se behov på tvers
 • er analytisk, initiativrik og selvdreven
 • beslutningsdyktig og med evne til å prioritere
 • kan lede og få andre med deg

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 19.05.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Viveca Liodden
Tlf: 414 38 998

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler