Har du lyst til å jobbe med kommunikasjonsaktiviteter som gjør kollegene dine stolte?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Nå ser vi etter en kommunikasjonsrådgiver som kan være med på å finne og fortelle historiene om det gode arbeidet våre kolleger gjør.

Du vil jobbe i divisjon IT i Skatteetaten som huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Vi er 850 ansatte som jobber med utvikling, drift og forvaltning av IT-løsninger som har betydning for hele Norges befolkning.

Vi søker en kommunikasjonsrådgiver som vil jobbe med internkommunikasjon og som evner å formidle budskap på en lettfattelig og engasjerende måte. Du vil få en sentral rolle i å identifisere og produsere saker som er viktig for oss å nå ut med internt i divisjon IT, i etaten for øvrig, og som kan være egnede saker å ta ut i eksterne kanaler i samarbeid med det øvrige kommunikasjonsmiljøet i etaten. Du må derfor kunne skrive godt og ha erfaring med å tenke innhold i ulike kanaler.

Divisjon IT er en stor organisasjon og ofte ligger de gode historiene i arbeidet våre javautviklere, segmentarkitekter, testledere og prosjektledere gjør, bare for å nevne noe. Derfor er du god til å orientere deg i mengden av fag og folk, har erfaring med å jobbe på tvers av fagområder, er uredd og komfortabel i møter med andre, og nysgjerrig på hvordan du smart kan kommunisere til ulike målgrupper.

Du vil jobbe med ulike kommunikasjonskonsepter, kanaler og virkemidler for å kontinuerlig utvikle internkommunikasjonen. Du vil også bli delaktig i arbeidet med lederkommunikasjon og profilering av Skatteetaten som arbeidsgiver.

Vi er opptatt av at du er engasjert og effektiv i det du gjør, har høy gjennomføringsevne, resultater å vise til, og at du deler raust av dine ideer og erfaring med kolleger.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp i vitnemålsportalen i Webcruiter.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 500 000 – kr 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen kommunikasjon eller journalistikk
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • erfaring med å kommunisere på tvers av fagområder
 • erfaring med internkommunikasjon og kommunikasjonsrådgivning
 • erfaring med å lage kommunikasjonsplaner og analyse
 • erfaring med innholdsproduksjon (i hovedsak tekst, og noe video)

Personlige egenskaper

 • du liker å snakke med folk og er god på å bygge nettverk
 • du har evne til å produsere innhold og levere på tid
 • du kan sette deg inn i komplekse problemstillinger, fagspråk og arbeide etter korte tidsfrister
 • du jobber selvstendig og tar initiativ
 • du er smidig i samspill med andre og deler dine ideer og erfaringer

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 10.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
June Ragnif Johansen
JuneRagnif.Johansen@skatteetaten.no
Tlf: 916 98 430

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler