Har du lyst til å jobbe med sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen?

Kraftforsyningen er livsnerven i samfunnet vårt. NVE har ansvaret for at forsyningssikkerheten av elektrisitet og fjernvarme i Norge er god. Vi i beredskapsseksjonen har en nøkkelrolle i dette gjennom vårt ansvar for oppfølging av kraftforsyningen som samfunnskritisk funksjon. Dette omfatter arbeid med sikkerhet og beredskap for kraftforsyningsanlegg gjennom bl.a. fysisk og logisk sikkerhet, risikovurderinger, reparasjonsberedskap, beredskapsplaner og øvelser.  I tillegg har beredskapsseksjonen ansvar for drift av og samhandling med kraftforsyningens beredskapsorganisasjon både i det daglige og ved ekstraordinære situasjoner. Vi koordinerer også beredskapsarbeidet internt i NVE.

Vi er en seksjon med 18 kompetente medarbeidere som arbeider med sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen både gjennom veiledning, tilsyn, risikovurdering, beredskapsplanlegging, øvelser og hendelseshåndtering. Vi har ansvar og oppgaver gitt av vårt eget regelverk (kraftberedskapsforskriften og energilovforskriften) og vi er tilsynsmyndighet etter sikkerhetsloven i kraftsektoren. Nå ser vi etter en ny medarbeider. Vil du jobbe med sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen sammen med oss?

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av sikkerhet og beredskap i kraftforsyning gjennom veiledning, tilsyn, håndtering av og oppfølging etter hendelser mv.
 • Utvikling av regelverk, arbeidsmetoder og virkemiddelbruk
 • Deltakelse i og eventuelt ledelse av prosjekter, ulike fagfora, FoU og annet innen fagområdet
 • Oppgavene krever samhandling i seksjonen, internt i NVE, med kraftforsyningen og andre myndigheter, og det er stor variasjon i oppgavene
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

Du må:

 • Ha høyere teknisk-naturvitenskaplig utdanning (tilsvarende mastergrad), fortrinnsvis innen elkraft-teknikk, informasjonsteknologi, telematikk, automatisering e.l. Kandidater med ingeniør/bachelor eller tilsvarende med minst 2 år relevant bransjeerfaring vil også kunne være aktuelle.
 • Ha interesse for og kunnskap om kraftsystemet, forsyningssikkerhet, digitalisering og/eller teknologiutvikling
 • Ha interesse for tilsyn
 • Ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig

 

Det er i tillegg ønskelig at du har:

 • Relevant erfaring
 • Erfaring fra eller kjennskap til tilsyn (i vid forstand)
 • Interesse for utvikling av måten vi løser oppgaver på, bl.a. gjennom digitalisering
 • Gode engelskkunnskaper
 • Førerkort   

Personlige egenskaper

 • Liker å samarbeide med andre, men kan også jobbe selvstendig
 • Kan arbeide med problemstillinger både detaljert og overordnet
 • Er strukturert, faglig dyktig og lærevillig
 • Er omgjengelig og trives med å dele kunnskap og gjøre andre gode
 • Kan ta ansvar for større oppgaver og trives med utadrettet virksomhet

  Personlig egnethet gis betydelig vekt

Vi tilbyr

 • spennende oppgaver på et samfunnsviktig område i en sterk kunnskapsorganisasjon
 • gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom deltakelse i nye oppgaver
 • stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • årslønn innenfor spennet kr 480 000 – 700 000 i stillingskode avd-/over-/ senioringeniør/førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1085/1087/1181/ 1408/1434/1364) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.   
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  
Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.  
Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CV-er eller dokumenter som vedlegges).    

Kontaktinfo: Eldri Naadland Holo, seksjonssjef tlf.: 970 96 895, Hege Fadum, senioringeniør tlf.: 994 09 434 eller Christina Wachter, HR-kontakt Tlf.: 920 65 215

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Søknadsfrist: 20.09.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kontaktperson:
Eldri Naadland Holo, seksjonssjef
Tlf: 970 96 895

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler