Helsefaglig seniorrådgiver (sykepleier)

Om stillingen

Seksjon for spesialisthelsetjenester søker etter en faglig dyktig og engasjert sykepleier. Vi ønsker oss en sykepleier som syns det er viktig at folk får forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Seksjonen er bredt sammensatt, og består blant annet av leger, sykepleiere og jurister. Hos oss vil du inngå som del av et tverrfaglig team som jobber med tilsyn, klagesaksbehandling og utviklingsoppgaver.

Vi ønsker at du har interesse for tverrfaglig saksbehandling og tilsynsvirksomhet, og at du liker å arbeide metodisk og systematisk.

I tillegg til et godt fag- og arbeidsmiljø, med dyktige kollegaer, vil du få varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å utvikle kompetanse på flere områder.

Kontorsted for denne stillingen er Tromsø.

   Vårt arbeid skal blant annet bidra til:

   • at helse- og omsorgstjenesten drives på en faglig forsvarlig måte
   • at innbyggerne i fylket får ivaretatt sin rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester
   • at helse- og omsorgstjenesten er i tråd med gjeldende lov- og forskriftskrav

   Arbeidsoppgavene dine vil i hovedsak være:

   • behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker og tilsynssaker etter varsler om alvorlige hendelser
   • behandling av klagesaker/rettighetssaker
   • behandling og overprøving av vedtak om bruk av tvang
   • planlagte tilsyn og andre tilsynsaktiviteter med helse- og omsorgstjenesten/helsepersonell i fylket
   • råd og veiledning av helse- og omorgstjenesten, samarbeidspartnere, pasienter, pårørende, osv. 

   Du vil også kunne få tildelt andre oppgaver ved behov.


   Kvalifikasjonskrav

   For å bli vurdert for stillingen, må du:

   • ha minimum 3-årig grunnutdanning som sykepleier fra høyskole/universitet
   • ha autorisasjon som sykepleier
   • ha minimum 5 års yrkeserfaring som sykepleier i spesialisthelsetjenesten. Søkere med kortere yrkeserfaring fra spesialisthelsetjenesten kan være aktuelle dersom man har flere års erfaring som sykepleier i kommunehelsetjenesten, i kombinasjon med flere års erfaring som sykepleier i spesialisthelsetjenesten (minimum 5 års samlet erfaring).
   • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig, og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
   • ha evne til å sette deg inn i lover og regler
   • gode samarbeidsevner
   • evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt
   • kommunisere på en klar, presis og strukturert måte

   Vi ønsker at du:

   • har relevant spesialutdanning og/eller videreutdanning eller mastergrad
   • har erfaring med internkontroll og kvalitetsforbedringsarbeid
   • har god og helhetlig forståelse av helse- og omsorgstjenesten, særlig spesialisthelsetjenesten
   • har erfaring med å arbeide tverrfaglig
   • raskt forstår komplekse spørsmål og problemstillinger

   Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling.

   Vi ønsker mangfold
   Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  


   Vi tilbyr

   Lønn som seniorrådgiver i kode 1364, fra kroner 545.000,- til kroner 645.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 61 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. Det er mulighet for høyere lønn for særskilt kvalifiserte søkere. Prøvetiden er seks måneder.

   Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. 

   Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

   I Tromsø får du byliv, variert kulturtilbud og vill og vakker natur.

   Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.


   Er dette en stilling for deg?

   Ring oss gjerne!
   Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Angel Shalini Arulanandam på telefon 77 64 21 61 /48 10 24 99   

   Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  

   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

   Dette må du ha med i søknaden
   Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

   Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  

   Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt. Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 


   Søknadsfrist: 08.08.2021

   Arbeidssted: Fylkeshuset i Tromsø

   Arbeidsgiver:
   Statsforvalteren i Troms og Finnmark

   Søk på stillingen

   Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler