Hos oss får du jobbe sammen med noen av de beste innen ditt fagfelt!

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og du får muligheten til å utvikle deg både faglig og menneskelig. Vi har et godt sosialt miljø hvor alle inkluderes, og er opptatt av å være en god kollega og medarbeider.

Nå har du sjansen til å bli en del av et av landets fremste arkitekturmiljø. I IT strategi og innovasjon utfører vi en rekke viktige funksjoner innen etatens IT-strategiske områder:

 • vi veileder etatens utviklingsprosjekter og bistår i utarbeidelsen av ulike løsningsforslag
 • vi bidrar til at forretningsmessige valg spiller godt sammen med IT porteføljen 
 • vi deltar i større utviklingssatsinger med løsningsvalg og arkitektur
 • vi gir råd til ledelsen i IT og til ledelsen i etaten basert på våre IT målbilder
 • vi har ansvar for arkitekturstyringen og sikrer at utviklingsarbeidet har god fremdrift og riktig kvalitet 

Vi ønsker å utfordre etablerte tankesett konstruktivt og positivt. Det å være nysgjerrig på teknologi og mulighetsrommet det skaper er en forutsetning for å lykkes i jobben. Det vil være blant dine viktigste egenskaper i vårt arbeid.

Etatens høye utviklingstakt gjør at det er behov for å styrke enheten med flere nye medarbeidere. Vi ser etter medarbeidere med arkitekturkompetanse som trives med å jobbe med et bredt utvalg av problemstillinger, gjerne komplekse. Dine nærmeste kollegaer vil være etatens sjefsarkitekt og andre arkitekter med ansvar for egne IT-områder (tilsvarende TOGAFs domenearkitekt).

Hoveddelen av etatens løsninger ligger på en dynamisk javabasert plattform herunder kotlin mm. Etaten skal gradvis over i skyen og planlegger å ta i bruk nye verktøy og metoder som er tilpasset en skyplattform. Skatteetaten er også i ferd med å starte en ny satsing innen innkreving og en ny analyseplattform som vil prege etatens utviklingsportefølje i tiden fremover. Etaten jobber for tiden også med anskaffelse av nye standardsystemer som ERP og CRM.

Ønsker du deg meningsfulle oppgaver samtidig som du vil ha muligheten til å prioritere familie, venner og fritid?

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme framtidens skatteetat
 • engasjerte, kunnskapsrike og hyggelige kollegaer
 • gode muligheter til å finne nye venner
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling, både egenutvikling og gjennom etatens egne fagforumer
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • moderne lokaler på Helsfyr i Oslo eller Teknobyen i Trondheim med godt kollektivtilbud, men også fleksibilitet til å jobbe delvis fra hjemmekontor

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid (hjemmekontor) når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som overingeniør/senioringeniør (1087/1181), og får en brutto årslønn mellom kr 790.000 – 1.030.000, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Stillingen har seks måneders prøvetid, og når vi jobber på tvers av flere lokasjoner kan det noen ganger være nødvendig å reise litt.

Verdt å merke seg før du søker
Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen du søker på. Du trenger altså ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.

Kvalifikasjoner

 • relevant arbeidserfaring som arkitekt (segmentarkitekt, virksomhetsarkitekt, systemarkitekt, funksjonell arkitekt, teknisk systemarkitekt eller liknende)
 • høyere utdanning innen IT, økonomi eller ledelse (ønskelig med mastergrad, men ikke et krav)
 • gode ferdigheter som prosessdriver
 • erfaring og evne til å se mulighetsrom for automatisering og forenklinger
 • interesse for brukernes behov og evne til å omsette dette i overordnede tekniske mulighetsrom
 • god til å produsere beslutningsunderlag, inkludert prosessfremstilling, flytdiagrammer og liknende
 • gode formidlingsevner med klart og tydelig språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • selvstendig med gode evner til å ta initiativ
 • gode kommunikasjonsevner
 • god til å lytte og sette seg inn i brukers perspektiv og behov
 • meget gode samarbeidsevner
 • god evne til å sette seg inn i problemstillinger og kunne jobbe med flere parallelle oppgaver
 • opptatt av å være en god kollega og medarbeider

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 13.02.2023

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Hanne Martea Solum
hannemartea.solum@skatteetaten.no
Tlf: 481 70 794

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler