HR-direktør

Om Skatteetaten
Skatteetaten omorganiserer for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Etaten har valgt en organisasjonsmodell med landsdekkende ansvar.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Skatteetaten leverer gode resultater og rigger seg nå for fremtiden. Er du den rette til å sitte i den nye toppledelsen og gjennomføre viktige endringer som bringer etaten videre?

Den nye toppledergruppen i Skatteetaten består av tolv ledere og ledes av skattedirektøren. Skatteetaten har rundt 6 700 ansatte og ny organisasjonsstruktur vil være gjeldende fra 2019.

HR-avdelingen
HR-avdelingen er en av fire avdelinger i det nye Skattedirektoratet.

Skatteetatens HR-funksjon vil bestå av HR-avdelingen i direktoratet, og lokale enheter i de seks nyopprettede divisjonene. Arbeidet med å beskrive oppgave- og ansvarsfordeling til HR-funksjonen pågår fortsatt.

Avdelingen vil både ha et strategisk og et operativt ansvar. Det strategiske ansvaret er knyttet til planlegging og oppfølging av etatens HR-strategi. Det operative ansvaret vil være knyttet til leveranse av HR-tjenester internt i direktoratet, samt støtte og rådgiving til de lokale HR-funksjonene i divisjonene.

Skatteetaten står overfor store endringer som stiller krav til en fleksibel organisasjon med høy endringsevne. HR-avdelingen vil ha en viktig rolle og oppgave i å understøtte denne utviklingen, blant annet ved å jobbe systematisk med å utvikle kompetanse, kultur og lederskap.

HR-avdelingen i direktoratet vil bestå av ca. 40 medarbeidere fordelt på flere seksjoner. HR-direktøren sitter i skattedirektørens ledergruppe og har arbeidssted Oslo.

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interesserte kan før søknadsfristen kontakte Geir Fottland eller Erik Vaag på tlf. 22 06 87 00 eller på iscogroup.no.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som direktør i kode 1062, etter avtale.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
ledererfaring på overordnet nivå i større, kompleks virksomhet
solid erfaring fra avdelingens arbeidsområder, herunder strategisk HR
erfaring fra å lede i endrings- og digitaliseringsprosesser
erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte

Personlige egenskaper

forstår samfunnsutviklingen og brukernes behov
er utviklingsorientert og har kvalitetsfokus
er samlende og helhetlig orientert
er god til å kommunisere og skape engasjement
har integritet pågangsmot og gjennomføringsevne

Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.03.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Nina S. Funnemark
Tlf: tlf. 922 92 645

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler