HR-direktør

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Migrasjonssvingningene påvirker UDI i stor grad, og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon og håndtering av kontinuerlige endrings- og omstillingsprosesser. Direktoratet har i dag i underkant av 1.000 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og fem regionkontor. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og et viktig samfunnsoppdrag. HR-enheten er knyttet til direktøren og består i dag av 24 medarbeidere som leverer profesjonelle tjenester innen hele HR-området fra lønn og personaladministrasjon til strategisk utvikling og internkonsulentbistand.

Vi søker etter en dyktig og erfaren HR-direktør som kan bidra til utvikling av UDI og HR som en naturlig del av den strategiske og operative ledelsen og støtter opp under UDIs mål og oppgaver. UDI er en virksomhet i stadig endring og omstilling, og HR-direktøren har en viktig rolle i slike oppgaver. HR-direktøren rapporterer til UDIs direktør og er en del av toppledergruppen.

HR-direktøren skal være en rollemodell for utøvelse av ledelse i UDI. Lederne i UDI skal leve opp til organisasjonens lederkrav. Dette innebærer at lederne oppnår resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsningen på tvers av organisatoriske skiller og ved å se medarbeiderne sine.

Vi tilbyr

en utfordrende lederstilling i en spennende organisasjon der det HR-faglige møter det utlendingsfaglige
en virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
stillingen innplasseres som avdelingsdirektør (stillingskode 1060) og lønnes etter avtale innenfor statens regulativ. Det vil trekkes 2 % fra lønnen i innskudd til Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Du har høyere og relevant utdanning på mastergradsnivå. Solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet
Du har solid HR- og ledererfaring fra tilsvarende stilling
Du er dyktig til å lede, inspirere og utvikle andre
Du har god organisasjonsforståelse
Du er god på endring- og omstillingsarbeid, og har erfaring fra større endringsprosesser
Det er ønskelig at du har kunnskap om arbeidsrett, arbeidsrett og statlig avtaleverk
Det er en fordel med god samfunnsinnsikt og forståelse for politiske og statlige prosesser
Personen som ansettes må kunne klareres etter sikkerhetsloven

Vi vil vektlegge at du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen

Migrasjonssvingningene påvirker UDI i stor grad, og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon og håndtering av kontinuerlige endrings- og omstillingsprosesser. Direktoratet har i dag i underkant av 1.000 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og fem regionkontor. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og et viktig samfunnsoppdrag.

HR-enheten er organisatorisk tilknyttet UDIs direktør og består i dag av 24 medarbeidere som leverer profesjonelle tjenester innen hele HR-området fra lønn og personaladministrasjon til strategisk utvikling og internkonsulentbistand.

Vi søker etter en dyktig og erfaren HR-direktør som kan bidra til utvikling av UDI og HR som en naturlig del av den strategiske og operative ledelsen og støtter opp under UDIs mål og oppgaver. UDI er en virksomhet i stadig endring og omstilling, og HR-direktøren har en viktig rolle i slike oppgaver. HR-direktøren rapporterer til UDIs direktør og er en del av toppledergruppen. 

HR-direktøren skal være en rollemodell for utøvelse av ledelse i UDI. Lederne i UDI skal leve opp til organisasjonens lederkrav. Dette innebærer at lederne oppnår resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsningen på tvers av organisatoriske skiller og ved å se medarbeiderne sine.

 

Ansvarsområder vil være å

 • sørge for at UDI har en profesjonell HR-funksjon som kontinuerlig forbedres og er tilpasset UDIs mål og virksomhet, i tillegg til lov- og avtaleverk
 • videreutvikle arbeidsgiverrollen og skape åpne og tillitsvekkende samarbeidsrelasjoner både til toppledergruppen, ledere, HR-rådgivere i fagavdelingene og fagforeninger/vernetjenesten
 • lede, inspirere og utvikle HR-enhetens 24 medarbeidere som leverer tjenester innen kontinuerlig forbedring, strategisk utvikling, endring- og omstilling, kompetanseutvikling, lederstøtte og lederutvikling, rekruttering, personal- og lønn og HMS
 • sikre effektive og koordinerte omstillings- og HR-prosesser på tvers i organisasjonen
 • drøfte og forhandle med tillitsvalgte på vegne av arbeidsgiver
 • støtte ledere i omstillings- og utviklingsprosesser og i håndtering personalsaker
 • være pådriver for utvikling av ønsket kultur- og lederatferd

 

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere og relevant utdanning på mastergradsnivå. Solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet
 • Du har solid HR- og ledererfaring fra tilsvarende stilling
 • Du er dyktig til å lede, inspirere og utvikle andre
 • Du har god organisasjonsforståelse
 • Du er god på endring- og omstillingsarbeid, og har erfaring fra større endringsprosesser
 • Det er ønskelig at du har kunnskap om arbeidsrett, arbeidsrett og statlig avtaleverk
 • Det er en fordel med god samfunnsinnsikt og forståelse for politiske og statlige prosesser
 • Personen som ansettes må kunne klareres etter sikkerhetsloven

Vi vil vektlegge at du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

 

Personlige egenskaper

 • Du er en trygg leder med gjennomslagskraft
 • Du har et godt forankret verdigrunnlag der åpenhet og respekt for andre mennesker står sentralt
 • Du har evne til å bygge tillit på alle nivåer i organisasjonen
 • Du er dyktig til å involvere, delegere og er opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Du er engasjert og dyktig til å skape resultater sammen med andre
 • Du er god til å lede strategiske og operative prosesser parallelt
 • Du er strukturert, har stor arbeidskapasitet og trives med høyt tempo
 • Du er god til å kommunisere

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

 

Vi tilbyr

 • en utfordrende lederstilling i en spennende organisasjon der det HR-faglige møter det utlendingsfaglige
 • en virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • stillingen innplasseres som avdelingsdirektør (stillingskode 1060) og lønnes etter avtale innenfor statens regulativ. Det vil trekkes 2 % fra lønnen i innskudd til Statens pensjonskasse.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om personen selv har bedt om ikke å bli det. Søkeren vil i så fall bli varslet. Dette er i samsvar med offentleglova.

Søknadsfrist: 02.09.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI
Hausmannsgate 21
0032 Oslo

Kontaktperson:
Frode Forfang
Tlf: 23351900

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler