Husbanken søker sentral kontrollressurs i en viktig boligsosial samfunnsfunksjon

Husbanken har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver på Kontroll. Kontoret skal etterse at rutiner for interkontroll er etablert og blir etterlevd. Kvalitetssikring både på operasjonelt og strategisk nivå i virksomheten inngår i dette. 
Kontoret for Kontroll skal være objektivt og uavhengig av organisasjonen, og leder for kontoret rapporterer direkte til administrerende direktør. Med god kompetanse, en uavhengig rolle og et helhetlig perspektiv skal kontoret fungere som støtte for administrerende direktør og organisasjonen for øvrig. Kontoret skal i tillegg være en katalysator for forbedringer i virksomheten. Kontroll består i dag av tre medarbeidere, inkludert leder.

Arbeidsoppgaver

Hos oss får du

 • initiere og bidra til effektive kontroll- og rapporteringssystemer i hele Husbanken
 • være en kompetanse- og ressursperson for virksomheten på fagområdet
 • gjennomgå og vurdere sentrale dokumenter, systemer og praksis
 • gjennomføre årlige risikobaserte kontrollplaner samt forvalte og videreutvikle metodikk for risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • være en katalysator for forbedringer i virksomheten, f.eks. ved opplæring
 • delta og bidra i kontorets øvrige oppgaver og ansvar, inkludert utredningsoppgaver

Kvalifikasjoner

Du har

 • utdannelse på høyskole/universitetsnivå innen revisjon eller annen relevant fagkrets. Bred relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • gjerne erfaring fra statlig virksomhet og/eller bank/finans
 • erfaring med gjennomføring av risikovurderinger
 • god digital forståelse og fortrolig med bruk av digitale arbeidsverktøy
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

Du er

 • god på samarbeid og har god rolleforståelse
 • initiativrik, effektiv og selvgående med god gjennomføringsevne
 • tydelig og strukturert
 • i stand til å følge opp prosesser fra start til slutt
 • systematisk og strategisk i ditt tankesett og evner å se ting i et helhetsperspektiv

Vi tilbyr

 • en spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger.
 • fast stilling som 1434 rådgiver med lønnsspenn 600.000 - 700.000 kroner eller 1364 seniorrådgiver med lønnsspenn 700.000 - 800.000 kroner avhengig av kvalifikasjoner
 • fleksibel arbeidstid med sommertid
 • kantineordning
 • trimrom for ansatte
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse, det trekkes to prosent i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • moderne kontorlokaler sentralt i Drammen, ti minutters gange fra togstasjonen

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Derfor ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til å løse oppgavene våre enda bedre. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Derfor ønsker vi alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. 
Husbanken vil bidra til å realisere regjeringens mål med inkluderingsdugnaden, om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller ha hull i CV-en. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.
Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på en offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort, selv om du har reservert deg fra å bli ført opp på denne søkerlista. Du vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).
Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Har du høyere utdanning fra utlandet, ber vi deg å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. 

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 300 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Søknadsfrist: 12.04.2021

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
Husbanken

Kontaktperson:
Erik Sjøblom, avdelingsdirektør Kontroll
Tlf: 920 68 669

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler