ID-spesialist

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Identitetskriminalitet er en raskt økende internasjonal utfordring. Fiktive identiteter i Folkeregisteret er både en sikkerhetsrisiko og en alvorlig trussel mot velferdsstaten. Med bakgrunn i dette har Skatteetaten etablert særskilte krav til ID-kontroll ved søknad om skattekort og melding om innflytting til Norge. Det er nødvendig å utvikle og etablere sikker og effektiv organisering av identitetsforvaltningen, både internt i Skatteetaten og på tvers av involverte etater. Helhetlig identitetsforvaltning er et prioritert satsningsområde i Skatteetaten.Skatteetaten søker i den forbindelse etter en person som har kompetanse innen ID- og dokumentkontroll. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden• en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 576 000 - kr 714 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid

Kvalifikasjoner

 • du har relevant høyere utdanning på bachelornivå
 • du behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig svært godt
 • du har dokumentert kompetanse innen kartlegging- og analysearbeid 
 • du har dokumentert kompetanse og god erfaring innen ID- og dokumentkontroll 
 • det er ønskelig med kjennskap til utlendingsforvaltningen og/eller fagområdene folkeregister og skatt

Personlige egenskaper

 • du identifiserer deg med etaten sine verdier: Profesjonell, imøtekommende og nytenkende
 • du er serviceorientert og liker å jobbe med mennesker
 • du har god formidlingsevne, muntlig og skriftlig
 • du har evne til å jobbe selvstendig
 • du trives i et miljø med høyt tempo  
 • du har gode samarbeidsevner og bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Lene Kristin Solheim Hagen
Tlf: 48100469

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler