Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

Om stillingen

Vi søker en dyktig informasjons- og kommunikasjonsrådgiver med interesse for sikkerhet, for å bekle en svært viktig stilling med stor variasjon av arbeidsoppgaver i vår virksomhet. Det vil være store muligheter for å kunne påvirke interne prosesser og videreutviklingen av SKM.

Stillingen som rådgiver er for tiden innplassert i avdeling for virksomhetsstyring og støttetjenester. Avdelingen har blant annet ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring, HR, felles juridiske tjenester og IKT- og administrativ støtte.

Stillingen innebærer et særlig og selvstendig ansvar for at nettsiden og intranettet er tilpasset målgruppene, følge opp medieovervåkning og andre kommunikasjonstiltak. Du skal sørge for at virksomheten opptrer i tråd med Statens kommunikasjonspolitikk og statlige føringer om klart språk. Du vil være virksomhetens språklige rådgiver å bistå med språkvask og oversettelser til nynorsk og engelsk.

Du må kunne bistå med lederstøtte og analyse, og du vil jobbe på tvers av enheter i virksomheten. Dette innebærer at du må være komfortabel med å samarbeide med flere kollegaer avhengig av hvilket prosjekt du bidrar til. Du vil også måtte innhente tilbud og samarbeide med eksterne ved behov, for eksempel byråer som tilbyr grafisk design, fotografering eller IKT-tjenester. Det er videre en forventning at du kan bistå i arbeidet med interne og eksterntrettede arrangementer, herunder utvikle presentasjoner og annet informasjonsmateriell.

Du må påregne å støtte ledelsen ved mediekontakt, samt i håndteringen av uforutsette hendelser. I denne forbindelse må du være innstilt på å yte en ekstraordinær innsats hvis det er behov for det.

Andre relevante oppgaver kan bli lagt til stillingen.


Du må ha

 • Relevant utdanning innen medier og kommunikasjon på bachelornivå. Lang relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • Kompetanse eller erfaring innenfor utvikling og forvaltning av innhold på nettsider
 • Kompetanse eller erfaring innenfor digitalisering og ulike publiseringsverktøy, gjerne WordPress og Microsoft SharePoint
 • Grunnleggende kunnskap om søkemotoroptimalisering og universell utforming
 • Interesse for samfunnssikkerhet
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Det er i tillegg ønskelig at du har

 • Erfaring og kompetanse både med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Erfaring med medie-/pressehåndtering
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT-systemer eller verktøy
 • Erfaring og kunnskap om informasjonssikkerhet
 • Kjennskap til og erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring med elektronisk sak-/arkivsystem, fortrinnsvis P360

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du har et godt redaksjonelt øye, er interessert i tekst og visuell utforming. Du må være fleksibel, selvstendig, handlekraftig, effektiv, kreativ og initiativrik. Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Videre må du være løsnings- og fremtidsorientert samtidig som du jobber strukturert og er flink til å planlegge. Du setter mål for arbeidet ditt og bygger gode relasjoner. I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til virksomheten, har integritet og er resultat- og utviklingsorientert.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Krav om sikkerhetsklarering

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres til og autoriseres for HEMMELIG/NATO SECRET, og kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk. Det er en forutsetning at nødvendig klarering og autorisasjon kan opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet. 


Vi kan tilby

Lønn etter statens lønnsregulativ som rådgiver (kode 1434) i lønnsspenn kr 500.000 - 600.000. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneder prøvetid. 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø, sammen med profesjonelle, pålitelige og engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Felles kantine
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • God tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidssituasjon dersom det er behov for det

For å komme i betraktning må søknad med cv fylles ut via Jobbnorge. Attester, vitnemål og referanser skal vedlegges. 

Tiltredelse etter nærmere avtale. 

Søknadsfrist: 20. juni 2021


Generelt

Vi mener at inkludering og mangfold er en stryke og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i cv, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller hull i cv-en i tilsammen to år de siste fem årene. 

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodning ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, biverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Kontaktpersoner: 

Direktør Gudmund Gjølstad, 906 12 880, e-post: gudmund.gjolstad@skm.stat.no eller avdelingsdirektør Therese Brogård, 909 64 225, e-post: therese.brogaard@skm.stat.no
 


Søknadsfrist: 20.06.2021

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Sivil klareringsmyndighet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler