Informasjonsarkitekt - junior

Vi søker etter informasjonsarkitekt, og ser etter deg som er vant med å samarbeide med utviklere, funksjonelle og test i smidige team. Du er informasjonsarkitekt, javautvikler, løsningsarkitekt eller funksjonell og ønsker å fordype seg mer innen informasjonsområdet.

Skatteetaten er i gang med en omfattende fornyelse og modernisering av kjernesystemene, og vil de kommende år gjennomføre en rekke større prosjekter. Moderniseringen skal bidra til at Skatteetaten kan tilby bedre brukervennlige tjenester til landets borgere og en mer effektiv og helhetlig utførelse av arbeidsoppgavene i etaten.

Prosjektmiljøet i Skatteetaten IT- og servicepartner (SITS) har en bredt sammensatt kompetanse- og erfaringsprofil og anerkjente tunge fagmiljøer. Blant annet for Informasjonsarkitektur med solid fagmiljø for informasjonsarkitekter og et eget rammeverk for informasjonsmodellering.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som rådgiver, stillingskode 1434, fra kr 623 900 – 750 000 avhengig av kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning innen IT eller tilsvarende relevante studier.
flere års relevant arbeidserfaring som informasjonsarkitekt, løsningsarkitekt, funksjonell arkitekt eller javautvikler i systemutviklingsprosjekter
erfaring fra smidig systemutvikling
erfaring innen analyse og modellering av forretningsprosesser og informasjonsflyt
kunnskap om informasjonsmodellering
kunne avgrense en modelleringsoppgave og se hvordan den forholder seg til helheten
erfaring med UML, BPMN og bruk av modelleringsverktøy
kjennskap til standardformater for utveksling av informasjon som XML, JSON og RDF
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

løsningsorientert og kreativ
gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
strukturert og kvalitetsbevisst
beslutningsdyktig og med evne til å prioritere
engasjert, og evne til å skape entusiasme

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Catherine Keül
Tlf: (+47) 977 02 168

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler