Informasjonsteknolog – Avdeling fag og forskning

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 565 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Nasjonalbiblioteket lyser ut en midlertidig toårig stilling som informasjonsteknolog tilknyttet de to forskningsinfrastrukturene Språkbanken og Laboratoriet for digital humaniora. Språkbankens oppdrag er å utvikle og tilgjengeliggjøre ressurser og verktøy for språkteknologisk forskning og utvikling med relevans for norsk språk (www.språkbanken.no). Laboratoriet for digital humaniora utvikler og bistår i bruk av digitale verktøy og metoder i forsking med utgangspunkt i Nasjonalbiblioteket digitale samling (www.nb.no/forskning/digital-humaniora/).

Vi opplever stor etterspørsel etter data og bedre analysestøtte for våre brukere. Vi er derfor på jakt etter en person med informasjonsteknologisk kunnskap og erfaring og med sterk interesse for å anvende kompetansen sin i tjenesteutvikling og forskning. Du vil få muligheten til å jobbe med bearbeiding og formidling av data, maskinlæring og tekstanalyser. Dialog med Nasjonalbibliotekets brukere i akademia, offentlig sektor og private virksomheter vil være en viktig del av stillingen. Du vil bli del av et miljø som stadig utforsker ny teknologi og nye arbeidsmåter, og som er opptatt av kompetansedeling og kontinuerlig læring. 

Vi tilbyr

* To-årig engasjement i stillingskode 1434 rådgiver.  Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 51 til 63 som for tiden utgjør kr. 468 300 til 574 700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
* Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Kvalifikasjoner

* Relevant utdanning tilsvarende masternivå innen f.eks. informatikk eller språkteknologi. Lang erfaring kan erstatte kravet formell utdanning.
* Erfaring med relevante programmeringsspråk og datatjenester.
* Kunnskap om lingvistikk og tekstanalyse.
* God beherskelse av norsk, både muntlig og skriftlig.
* Erfaring fra tilsvarende arbeid er ønskelig.
 

Personlige egenskaper

* Strukturert og nøyaktig.
* Gode samarbeidsevner.
* Gode evner til å kommunisere klart og tydelig om språkteknologiske spørsmål for mottagere med forskjellig kunnskapsnivå.
* Evne til å arbeide selvstendig og effektivt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.10.2021

Arbeidsgiver:
Fag og forskning, Nasjonalbiblioteket
0255

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler