Innkjøper / senior innkjøper til Strategisk anskaffelsesenhet

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

UDI satser på anskaffelser som et strategisk viktig område. Det er opprettet en ny enhet som vil ha det overordnede strategiske ansvaret for anskaffelser i direktoratet. Vi søker etter deg som vil være med på å utvikle anskaffelsesområdet i UDI.

UDI gjør betydelige innkjøp innen asylmottak, IKT og andre varer og tjenester. Vi skal sikre kompetanseoppbygging og kunnskapsdeling, samt sikre at anskaffelsene i UDI bygger på beste praksis. Videre skal vi ha det overordnete strategiske ansvaret for styring av innkjøpskategorier og behov i UDI, og være ansvarlig for at prosesser og malverk knyttet til anskaffelser er dokumentert. Vi skal sikre at anskaffelsene som gjennomføres i organisasjonen er gode innkjøpsfaglig, samt bygge intern beste praksis og kunnskapsdeling.

Enheten er plassert i Analyse- og utviklingsavdelingen i Utlendingsdirektoratet med et sterkt fagmiljø som har ansvaret for en rekke avdelingsovergripende oppgaver i direktoratet. I tillegg til det strategiske anskaffelsesarbeidet har avdelingen ansvar for budsjett, økonomi, virksomhetsstyring, utvikling av regelverk og praksis, internasjonalt samarbeid, statistikk og analyse, samt utviklings- og forbedringsarbeid.

For tiden består avdelingen av rundt 60 medarbeidere fordelt på seks enheter og en stab. Avdelingen arbeider tett opp mot øvrige avdelinger i direktoratet, og har i tillegg omfattende kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning, veiledning og støtte knyttet til anskaffelser og kontrakt
 • Lede- eller delta i kategoriarbeid
 • Prosessledelse knyttet til planlegging og gjennomføring av anskaffelser  
 • Utviklingsarbeid innen anskaffelsesområdet på prosess, rutiner og verktøy
 • Etablering av kontrakter, kontraktsarbeid, kontraktsrådgiving

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå (rettsvitenskap, økonomi eller annen faglig relevant mastergrad). Relevant erfaring kombinert med utdanning på bachelornivå kan kompensere for kravet til utdanning på masternivå.
 • God kjennskap til lov- og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Ønskelig med

 • God kjennskap til norsk avtalerett og norske standardavtaler 
 • God kjennskap til bruk av MS Excel
 • Kjennskap til Mercell KGV eller andre KGV verktøy
 • Kjennskap til anskaffelser under del IV i regelverket
 • Erfaring med arbeid knyttet til kategoristyring

 

Personlige Egenskaper

 • Du liker å ta initiativ
 • Du er analytisk, strukturert og målrettet
 • Du er godt rustet til å håndtere et høyt aktivitetsnivå og evner å prioritere
 • Du er god på kommunikasjon og samarbeid på ulike nivåer
 • Du arbeider selvstendig, samtidig som du liker å være en del av et team

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver i en kompetansevirksomhet
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Kontor sentralt plassert i Oslo sentrum
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) i lønnsspennet 419 100 - 556 700 brutto pr år eller som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet 503 800  – 743 100  brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner og relevant erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse
 • UDI er en IA-virksomhet

 

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet

Søknadsfrist: 29.04.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Analyse- og utviklingsavdelingen
Hausmannsgate 21
0032 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn Gunnar Johansen
Tlf: 900 18 060

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler