Innkjøper/senior innkjøper til Strategisk anskaffelsesenhet

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Ønsker du å arbeide med anskaffelser og kontraktsforvaltning i en etat med viktige samfunnsoppgaver?  

UDI skal flytte til nye lokaler i Oslo årsskiftet 2021. I forbindelse med forberedelse og gjennomføring av flytteprosessen har vi behov for bistand til gjennomføring av anskaffelser knyttet til flytteprosjektet og øvrige avtaler i UDI. 

Vi søker etter en innkjøper med kunnskap om offentlige anskaffelser, eller deg som er nyutdannet med noe kjennskap til offentlige anskaffelser.  

Du vil jobbe i Strategisk anskaffelsesenhet i Analyse- og utviklingsavdelingen. Enheten er en del av et sterkt fagmiljø som har ansvaret for en rekke avdelingsovergripende oppgaver i direktoratet. I tillegg til det strategiske anskaffelsesarbeidet har avdelingen ansvar for budsjett, økonomi, virksomhetsstyring, utvikling av regelverk og praksis, internasjonalt samarbeid, statistikk og analyse, samt utviklings- og forbedringsarbeid.  

Stillingen er et vikariat frem til mars 2021 med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Prosessledelse knyttet til planlegging og gjennomføring av anskaffelser  
 • Etablering av kontrakter, kontraktsarbeid, kontraktsrådgiving
 • Rådgivning, veiledning og støtte knyttet til anskaffelser og kontrakt
 • Lede- eller delta i kategoriarbeid
 • Delta i kontinuerlig utviklingsarbeid innen anskaffelsesområdet på prosess, rutiner og verktøy

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå (rettsvitenskap, økonomi eller annen faglig relevant mastergrad). Relevant erfaring kombinert med utdanning på bachelornivå kan kompensere for kravet til utdanning på masternivå.
 • Kjennskap til lov- og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Noe erfaring fra offentlige anskaffelser, hvor god kjennskap til anskaffelsesregelverket og innkjøpsarbeid er en fordel.  
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskelig med: 

 • God kjennskap til norsk avtalerett og norske standardavtaler 
 • God kjennskap til bruk av MS Excel
 • Kjennskap til Mercell KGV eller andre KGV verktøy
 • Utdannelse og/eller erfaring i prosjektledelse (Prince2 el)

Personlige Egenskaper

 • Du liker å ta initiativ
 • Du er analytisk, strukturert og målrettet
 • Du er godt rustet til å håndtere et høyt aktivitetsnivå og evner å prioritere
 • Du er god på kommunikasjon og samarbeid på ulike nivåer
 • Du arbeider selvstendig, samtidig som du liker å være en del av et team

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.  

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver i en kompetansevirksomhet
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Kontor sentralt plassert i Oslo sentrum
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) i lønnsspennet 442 400 - 556 700 brutto pr år) eller som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet 524 200– 670 000 brutto pr år) avhengig av kvalifikasjoner og relevant erfaring. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Søknadsfrist: 02.04.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Analyse- og utviklingsavdelingen
0032 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn Gunnar Johansen
Tlf: 900 18 060

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler