Innkjøper

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

 

UDI gjør store innkjøp innen asylmottak, IKT og andre varer og tjenester, i en kompleks setting. Det er store svingninger i behov og mange ulike krav som skal ivaretas, på et område som har stor offentlig oppmerksomhet. Samtidig skal vi sikre kompetansebygging og kunnskapsdeling, samt sikre at anskaffelsene i UDI bygger på beste praksis.

Analyse og utviklingsavdelingen består i dag av rundt 70 medarbeidere. Avdelingen arbeider tett opp mot øvrige avdelinger i direktoratet, og har i tillegg omfattende kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Strategisk anskaffelsesenhet har for tiden 8 medarbeidere. 

Enheten er plassert i Analyse- og utviklingsavdelingen i Utlendingsdirektoratet med et sterkt fagmiljø som har ansvaret for en rekke avdelingsovergripende oppgaver i direktoratet. I tillegg til det strategiske anskaffelsesarbeidet har avdelingen ansvar for budsjett, økonomi, virksomhetsstyring, utvikling av regelverk og praksis, internasjonalt samarbeid, statistikk og analyse, samt utviklings- og forbedringsarbeid.

Vi ser etter 1-2 personer (seniorrådgiver/rådgiver) som vil være med å utvikle anskaffelsesområdet i UDI videre.
Har du interesse for helse og sosialanskaffelser, IKT anskaffelser eller andre kategorier anskaffelser vil vi gjerne at du søker.

Vi tilbyr

 • Et flott miljø og gode kollegaer med ambisjoner
 • Et viktig samfunnsoppdrag med utstrakt samarbeid med øvrige virksomheter i utlendingsforvaltningen 
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • God arbeidstid- og fleksitidsordning
 • Helt nytt kontorlokale på Helsfyr, når vi får lov til å være sammen igjen
 • Lønn etter kvalifikasjoner og relevant erfaring
  • Rådgiver (kode 1434) 474 500 - 556 700 brutto pr år)
  • Seniorrådgiver (kode 1364) 535 200 – 743 100 brutto pr år)
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om krava på Arbeidsgiverportalen. 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine. 

I samsvar med offentleglova kan navnet ditt som søker, offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet. 

Kvalifikasjoner

Krav seniorrådgiver:

 • Master i rettsvitenskap, økonomi eller annen faglig relevant tilnærming
 • Minimum 5 års erfaring med offentlige anskaffelser, og helst med komplekse prosjekter.
 • Erfaring med forhandlinger og god kjennskap til kontrakter/avtaler og kontrakts standarder.
 • God kompetanse på og interesse for digitale verktøy
 • Gode kommunikasjonsevner og godt skriftlig og muntlig språk


Krav til en rådgiver:

 • Master i rettsvitenskap, økonomi eller annen faglig relevant tilnærming, eventuelt relevant erfaring kombinert med utdanning på bachelornivå kan kompensere for kravet til master.
 • Kjennskap til anskaffelsesregelverket
 • God kompetanse på og interesse for digitale verktøy
 • Gode kommunikasjonsevner og godt skriftlig og munlig språk
 


Ønskelig rådgiver/seniorrådgiver:

 • God tallforståelse og analysekunnskaper
 • God brukerkompetanse i Excel
 • Erfaring fra konkurransegjennomføring og forhandlinger
 • Erfaring med bruk av konkurransegjennomføringsverktøy
 • Kjennskap til norsk avtalerett og norske standardavtaler

Nyutdannede oppfordres til å søke

 

Personlige egenskaper

 • Liker å jobbe med andre mennesker, er målrettet og har pågangsmot.
 • Har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig, har gode evner til å planlegge, god struktur og oversikt.
 • Evner å tenke helhetlig, ha overblikk og sette deg inn i detaljer
 • Er en god relasjonsbygger og har gode pedagogiske evner
 • Er analytisk og strukturert
 • Jobber selvstendig og har gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.05.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Analyse- og utviklingsavdelingen, UDI
Innspurten 13, Valle
0663 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn Gunnar Johansen
Tlf: +47 900 18 060

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler