Innovative kontrollører med god digital forståelse

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du bidra til god etterlevelse innen Skatteetaten sine prioriterte områder?

Skattekontoret i Lillestrøm ser etter deg som ønsker spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver innenfor prioriterte risikoområder og komplekse forhold innen skatte- og avgiftsområdet. Vår avdeling forvalter og utvikler effektive og treffsikre virkemidler for å håndtere og forebygge avvik i etterlevelsen. I tillegg til kontrollgjennomføring og risikovurderinger, bidrar vi med ulike oppgaver som informasjonstiltak, regelverksutvikling og digitale endringsforslag.  

Risikoene endrer seg i takt med samfunnsutviklingen og etatens overordnede risikovurderinger. Som kontrollør i avdeling fokusområder vil du være med på å sikre et viktig samfunnsoppdrag gjennom kontrollhandlinger og andre virkemidler. Du vil også ha mulighet til å kunne fremme forslag til regelverksendringer og være en digital pådriver, som kan bidra til viktige endringer internt i Skatteetaten og i samfunnet. 

Flere av arbeidsområdene innebærer samhandling med de andre gruppene i seksjonen som er geografisk plassert ulike steder i landet. Vi er opptatt av samarbeid, men du vil også få anledning til å jobbe selvstendig med spennende samfunnsaktuelle problemsstillinger. Dette stiller krav til både samarbeidsevne og gjennomføringsevne. 

Vi kan tilby deg et sterkt fagmiljø, både på kontrollør- og saksbehandlernivå. Du vil få god opplæring og støtte fra hyggelige kollegaer, og vi holder til i moderne lokaler sentralt i Lillestrøm, rett ved togstasjon og bussterminal. Reisetid med tog fra Oslo og Gardermoen til Lillestrøm er  ca. 12 min.

Skatteetaten er i en kontinuerlig digital transformasjon og vi trenger flere innovative medarbeidere med ungdommelig pågangsmot og digital kompetanse og forståelse.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • utfordrende oppgaver og og et meget kompetent fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og ledere
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre. 

Du blir ansatt som skatterevisor/rådgiver (kode 1223/1434), og får en brutto årslønn mellom kr 500 000 - 700 000, avhengig av kvalifikasjonene dine. For å få tittelen skatterevisor må du ha 3-4-årig utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis bachelor eller høyere. Minimum karakter C i følgende fire emner: skatterett, rettslære, revisjonsteori og –metode samt årsregnskap/god regnskapsskikk.

Det må påregnes noe reisevirksomhet ved befaringer/utekontroller, samarbeidsmøter, møtevirksomhet og opplæring. Estimert omfang er 2-6 ganger pr år.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet/høyskole på bachelor/masternivå, fortrinnsvis innen økonomi eller revisjon
  • utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT
 • meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • ønske om erfaring fra kontroll og revisjonsarbeid
 • evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • ønske om meget god kompetanse med bruk av digitale verktøy, som understøtter en rolle som pådriver

Attester og vitnemål lastes opp som vedlegg til søknaden.

Personlige egenskaper

 • pågangsmot og høy gjennomføringsevne
 • gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • nysgjerrighet
 • god tilpasningsevne og er åpen for endring

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.06.2022

Arbeidssted: Lillestrøm

Arbeidsgiver:
divisjon innsats, Skatteetaten
Kanalveien 16
2004 Lillestrøm

Kontaktperson:
Ann Cathrin Blomberg Bakke
anncathrinblomberg.bakke@skatteetaten.no
Tlf: 922 39 098

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler