Inntil 5 ledige stillinger - Styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Vi søker etter rådgivere/seniorrådgivere/skatterevisorer/spesialrevisorer med høy gjennomføringsevne, fokus på kvalitet og gode samarbeidsevner.

Skattekontoret i Skien søker etter medarbeidere til kontroll av de kommunale skatteoppkreverne. Hovedansvarsområdet er å avklare om skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende og i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:
• Internkontroll
• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
• Skatte- og avgiftsinnkreving som tilligger skatteoppkreverne

Kontrollaktivitetene av skatteoppkreverfunksjonen er basert på en vurdering av risiko og vesentlighet, og gjennomføres i henhold til kontrollprogrammer fastsatt av Skattedirektoratet.

Fra 01.01.2019 omorganiseres Skatteetaten. Avdeling "Oppfølging skatteoppkrevere" i Divisjon innkreving skal utøve Skatteetatens faglige overordnede ansvar ovenfor alle de omlag 240 kommunale skatteoppkreverne i Norge. Hovedansvarsområdet for avdelingen er todelt mellom fagene styring og kontroll/revisjon. Avdelingen vil bestå av tre grupper, hvorav to er lokalisert på skattekontoret i Skien. Det skal rekrutteres inntil 5 stillinger totalt til gruppene i Skien.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

utfordrende arbeidsoppgaver i store fagmiljø (landsdekkende)
muligheter for faglig og personlig utvikling
en raus personalpolitikk
fleksitidsordning
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.
stillingene lønnes som rådgiver (kode 1434) / seniorrådgiver (kode 1364) / skatterevisor (kode 1223) / spesialrevisor (kode 1224), fra kr 450 000 – 620 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høgskole innen revisjon/økonomi/ regnskap/jus. Lang, relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
fordel med erfaring med revisjon eller Controller oppgaver
erfaring med Lean/kontinuerlig forbedring vil være en fordel
god muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
motivasjon til å jobbe med kontroll/revisjon av skatteoppkreverfunksjonen
analytisk og nøyaktig
serviceinnstilt og profesjonell
kan jobbe effektivt og selvstendig
engasjert, fleksibel og løsningsorientert
deler kunnskap med andre på en positiv måte
god arbeidsmoral og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2018

Arbeidssted: Skien

Arbeidsgiver:
Skatt sør
Myren 12
3718 Skien

Kontaktperson:
Elisabeth Gylder Vingereid
Tlf: 468 22 525

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler