Inspektør - arbeidslivskriminalitet

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt og lovlig arbeidsliv i Norge?
 
Da har du muligheten – Arbeidstilsynet, Avdeling a-krim, seksjon Vest i Stavanger, søker inspektør/seniorinspektør.
Vi søker deg som ønsker å jobbe med utfordringene som arbeidslivskriminalitet representerer, som
har analytisk kompetanse og som skjønner at arbeidslivskriminalitet er et sammensatt samfunnsproblem som må løses i samarbeid med andre.
 
Stillingen har kontorsted i Stavanger, men tilhører en seksjon som har medarbeidere ved flere lokasjoner i område Vest (som utgjør Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal). Du vil bli en del av fagmiljøet i det tverretatlige samarbeidet på a-krimsenteret i Stavanger/Haugesund.
 
Jobben innebærer noe reising.

Vi tilbyr

 • lønn som inspektør/seniorinspektør (kode 1343/1371) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, innenfor kr 515 000 - kr 700 000
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • muligheter for trening i arbeidstiden

 

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.
 
Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.
 
Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.
 
Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Kvalifikasjoner

 • utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring eller yrkesbakgrunn kan kompensere for manglende formell utdanning
 • noen års arbeidserfaring, gjerne innen tilsyn, veiledning eller etterforskningsarbeid. Juridisk eller samfunnsfaglig bakgrunn kan være relevant
 • erfaring fra arbeid med HMS
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • førerkort for personbil (B)

  Det er en fordel om søkere har følgende kompetanse:

 • erfaring fra analysearbeid, informasjonsinnhenting/bearbeiding, databasearbeid
 • kunnskap om arbeidsmarkedet og utfordringer med arbeidslivskriminalitet
 • kunnskap om arbeidsmiljølovens krav til virksomhetenes arbeidsmiljø
 • erfaring fra arbeid med å hindre arbeidslivskriminalitet
 • erfaring fra veiledning
 • bred yrkeserfaring
  

Personlige egenskaper

 • har evne og lyst til å jobbe med tilsyn og veiledning i en myndighetsrolle.
 • tar initiativ, og har god evne til å gjennomføre og evne til å skape resultat.
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobber systematisk, er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2021

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Avdeling arbeidslivs-kriminalitet, Arbeidstilsynet
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler