Inspektør - arbeidslivskriminalitet

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Arbeidstilsynet er en statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Vi søker inspektører/seniorinspektører som skal bidra i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Du vil bli tilsatt i seksjon Arbeidslivskriminalitet Øst Lillestrøm. Midlertidig kontorplassering vil være i Oslo, Østensjøveien 34.  

Seksjonen vil i perioden 2021-2022 låne ut ressurser til vårt nasjonale prosjekt knyttet til ulovlig innleie.

Økt innleie og utleie av arbeidskraft beskrives som en av flere store utfordringer vi står overfor i arbeidslivet. De siste årene har Arbeidstilsynet fått utvidede hjemler til kontroll av innleie og av kravene til likebehandling.

Vil du jobbe for et arbeidsliv hvor kriminelle aktører ikke får fotfeste? Vil du bidra til at arbeidstakere blir ivaretatt? Vi søker deg som har god helhetsforståelse av utfordringene som useriøsitet i arbeidslivet og arbeidslivskriminalitet representerer.

Vi tilbyr

 • lønn som inspektør/seniorinspektør (kode 1343/1371) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, innenfor kr 515 000 - kr 700 000
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.  

Kvalifikasjoner

 • utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring eller yrkesbakgrunn kan kompensere for manglende formell utdanning
 • noen års arbeidserfaring, gjerne innen tilsyn, veiledning eller etterforskingsarbeid. Juridisk eller samfunnsfaglig bakgrunn kan være relevant
 • erfaring fra arbeid med HMS
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • førerkort for personbil (B)

Det er en fordel om søkerne har følgende kompetanse:

 • erfaring fra analysearbeid, informasjonsinnhenting/-arbeid, databasearbeid
 • kunnskap om arbeidsmarkedet og utfordringer med arbeidslivskriminalitet
 • kunnskap om kravene i arbeidsmiljøloven til arbeidsmiljøet i virksomheter
 • erfaring fra arbeid med å hindre arbeidslivskriminalitet
 • erfaring fra veiledning
 • bred yrkeserfaring

Personlige egenskaper

 • har evne og lyst til å jobbe med tilsyn og veiledning i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, og har god evne til å gjennomføre og evne til å skape resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobber systematisk, er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.08.2021

Arbeidssted: Lillestrøm

Arbeidsgiver:
Avdeling arbeidslivskriminalitet, Arbeidstilsynet
Torvet 5
2000 Lillestrøm

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler