Inspektør - bygg og anlegg, bergverk og arbeidsulykker

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?
 
Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Tilsyn og veiledning er særlig rettet mot organisatoriske forhold, psykososiale faktorer, ergonomi, teknisk sikkerhet, forebygging av ulykker, samt kjemiske og biologiske arbeidsbetingelser. Nå trenger vi flere inspektører til å følge opp at virksomhetene selv ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet. Som inspektør i Arbeidstilsynet vil du få mulighet til å jobbe tett på norsk arbeidsliv.
 
Vi søker deg som har kompetanse innen bygg, anlegg og/eller bergverk, og som vil kunne trives med å gjennomføre tilsyn i virksomhetene, veilede og saksbehandle. Du må også kunne tenke deg å undersøke forhold rundt arbeidsulykker for å forebygge at lignende ulykker skjer igjen. Om du i er en som tillegg tar initiativ, er strukturert og god til å samarbeide vil vi gjerne høre fra deg.
 
Stillingen har kontorsted i Trondheim, men tilhører en seksjon som har medarbeidere ved flere tilsynskontor i område Nord (Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, Svalbard). På kontoret i Trondheim er det kolleger fra flere seksjoner i et tverrfaglig miljø med inspektører innen ulike fagområder og jurister. Jobben innebærer noe reising i region Nord. 

Vi tilbyr

 • lønn som seniorinspektør (kode 1371) eller i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, innenfor kr 530 000 til kr 700 000
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.
 
Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.
   
Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Kvalifikasjoner

 • utdanning innen bygg og anlegg eller annen teknisk utdanning, minimum på bachelornivå. Annen relevant utdanning og erfaring fra de nevnte oppgavene kan kvalifisere for stillingen.
 • arbeidserfaring fra bygg, anlegg eller bergverk.
 • kunnskap om og erfaring fra koordinering og oppfølging av bygge og anleggsprosjekter er ønskelig
 • arbeidserfaring fra én eller flere av arbeidsoppgavene nevnt over er ønskelig
 • kunnskap om organisatoriske forhold og krav til fysisk arbeidsmiljø er ønskelig
 • erfaring fra kontroll, saksbehandling og veiledning er ønskelig
 • kunnskap om og erfaring fra arbeid med HMS er ønskelig
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort for personbil (B)

Personlige egenskaper

 • har evne og lyst til å jobbe med tilsyn i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobber systematisk, er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag
 • er nysgjerrig og fleksibel

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.08.2021

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Avdeling for tilsyn, Arbeidstilsynet
Kongens gate 60
7012 Trondheim

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler