Inspektør - forebyggende tilsyn

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 720 ansatte og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?
 
Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Tilsyn og veiledning er særlig rettet mot organisatoriske forhold, psykososiale faktorer, ergonomi, teknisk sikkerhet, forebygging av ulykker, samt kjemiske og biologiske arbeidsbetingelser. Nå trenger vi flere inspektører til å følge opp at virksomhetene selv ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet. Som inspektør i Arbeidstilsynet vil du få mulighet til å jobbe tett på norsk arbeidsliv.
 
Vi søker deg som har kompetanse innen bygg og anlegg, og som vil kunne trives med å gjennomføre tilsyn i virksomhetene, veilede og saksbehandle. Du må også kunne tenke deg å undersøke forhold rundt arbeidsulykker for å forebygge at lignende ulykker skjer igjen. Om du i er en som tillegg tar initiativ, er strukturert og god til å samarbeide vil vi gjerne høre fra deg.
 
Stillingen har kontorsted på Finnsnes, men tilhører en seksjon som har medarbeidere ved flere tilsynskontor i område Nord (Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, Svalbard). På kontoret på Finnsnes er det kolleger fra flere seksjoner i et tverrfaglig miljø med inspektører innen ulike fagområder og jurister. Jobben innebærer noe reising i region Nord, og da spesielt i Midt-Troms og nordlige Nordland.
 
Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Har du i perioder vært uten arbeid, under utdanning eller i opplæring, er du også velkommen til å søke jobb hos oss. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Vi tilbyr

Hos oss får du:

 • stilling og lønn som inspektør, kode 1343 (kr. 500 000 til 600 000) eller seniorinspektør, kode 1371 (kr. 550 000 til kr. 730 000) i Statens lønnsregulativ. Lønn etter kvalifikasjoner
 • gunstig lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse https://www.spk.no
 • gode ordninger https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger i et utviklende læringsmiljø

 

Viktig å vite før du søker
Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. 

Du kan be unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak.

Kvalifikasjoner

 • utdanning innen bygg og anlegg eller annen teknisk utdanning, minimum på bachelornivå. Annen relevant utdanning og erfaring fra de nevnte oppgavene kan kvalifisere for stillingen.
 • arbeidserfaring fra bygg eller anlegg.
 • kunnskap om og erfaring fra koordinering og oppfølging av bygge og anleggsprosjekter er ønskelig
 • kunnskap om organisatoriske forhold og krav til fysisk arbeidsmiljø er ønskelig
 • erfaring fra kontroll, saksbehandling og veiledning er ønskelig
 • kunnskap om og erfaring fra arbeid med HMS er ønskelig
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort for personbil (B)

Personlige egenskaper

 • har evne og lyst til å jobbe med tilsyn i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobber systematisk, er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag
 • er nysgjerrig og fleksibel

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.08.2022

Arbeidssted: Finnsnes

Arbeidsgiver:
Avdeling for tilsyn, Arbeidstilsynet
Storgata 46
9300 Finnsnes

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler