Inspektør - forebyggende tilsyn

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et bedre arbeidsliv i Norge?

Vi søker deg som har kompetanse om hvordan organisatoriske og psykososiale forhold påvirker et arbeidsmiljø, og som kan trives med å
gjennomføre tilsyn med ulike virksomheter, behandle saker og veilede både
arbeidsgivere og arbeidstakere.

Seksjonen arbeider innen flere arbeidsmiljøområder i en rekke ulike bransjer, med hovedvekt på psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. I
seksjonen håndterer vi også meldinger om arbeidsrelatert sykdom og ulike tips
som kommer inn til Arbeidstilsynet. Vi arbeider innen de ulike satsingene som
Arbeidstilsynet til enhver tid har. 

Arbeidstilsynet skal legge premisser for, og følge opp, at norske virksomheter holder et høyt nivå på helse, miljø og sikkerhetsarbeid. På
et faglig og selvstendig grunnlag skal vi følge opp at virksomhetene selv
ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet
regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet. Tilsyn og veiledning er ofte
rettet mot organisatoriske forhold, psykososiale faktorer, ergonomi, teknisk
sikkerhet, forebygging av ulykker samt kjemiske og biologiske
arbeidsbetingelser.

Stillingen har kontorplass på Hamar, men hører til en seksjon som også har medarbeidere på Lillehammer og Lillestrøm. På
tilsynskontoret på Hamar er det et tverrfaglig arbeidsmiljø med
inspektører og jurister fra ulike seksjoner og fagområder. Jobben innebærer noe
reising. 

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr

 • stilling og lønn som inspektør, kode 1343 (kr 500 000 - kr 600 000) eller seniorinspektør, kode 1371 (kr 550 000 - kr 730 000) i Statens lønnsregulativ.
 • gunstig lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse https://www.spk.no
 • gode ordninger og fordeler https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger i et utviklende læringsmiljø

 

Viktig å vite før du søker

Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt
Arbeidstilsynets tilsyn. 
Du kan be unntak fra å bli oppført på den
offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg
dersom du ikke får innvilget unntak

Kvalifikasjoner

 • samfunnsfaglig eller helsefaglig utdanning, minimum på bachelornivå. Annen relevant utdanning kan kvalifisere for stillingen
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt beherske engelsk
 • førerkort for personbil (B)  

Vi ønsker også at du har

 • erfaring fra og god kjennskap til offentlig sektor
 • erfaring fra arbeid med helse, miljø og sikkerhet
 • erfaring fra saksbehandling, kontroll og veiledning
 • kunnskap om organisatoriske og psykososiale arbeidsbetingelser
 • kunnskap om arbeidsmiljølovens krav til virksomhetenes arbeidsmiljø
 • kunnskap om forvaltningsloven og offentleglova

Personlige egenskaper

 • har evne og lyst
  til å jobbe med tilsyn i en myndighetsrolle
 • har vilje til å ta
  initiativ, god evne til å gjennomføre og til å skape resultat
 • har en systematisk arbeidsform og styrer arbeidsdagen selv innen gitte rammer
 • er strukturert og har god prioriteringsevne 
 • er fleksibel, og kan utføre oppgaver på nye områder når det kreves

Vi legger stor vekt på personlig egnethet. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.08.2022

Arbeidssted: Hamar

Arbeidsgiver:
Avdeling for tilsyn, Arbeidstilsynet
Vangsvegen 73
2317 Hamar

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler