Inspektør - overnatting, servering, transport og renhold

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Nå trenger vi flere inspektører til å følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet.
 
Vi søker deg som har arbeidsmiljøfaglig kompetanse og kunnskap om hvordan organisatoriske, psykososiale, ergonomiske, kjemiske/biologiske og/eller tekniske forhold påvirker et arbeidsmiljø. Du må trives med å gjennomføre tilsyn i virksomhetene, veilede og å arbeide med saksbehandling. Om du i tillegg tar initiativ, er strukturert og god til å samarbeide, vil vi gjerne høre fra deg.
 
Stillingen har kontorsted Stavanger, men tilhører en seksjon som har medarbeidere ved flere tilsynskontor i område Vest som utgjør Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Seksjonen arbeider per i dag hovedsakelig med næringene overnatting og servering, transport og lagring, renhold og varehandel og med tema som blant annet organisatoriske forhold som arbeidstid, bemanning og allmenngjort lønn, arbeidsrelaterte psykiske plager og muskel- og skjelettplager, forebygging av seksuell trakassering, fysiske arbeidsmiljøproblemer og ulykkesrisiko. Vektlegging av ulike temaer prioriteres ut fra risikovurderinger. På vårt kontor i Stavanger er det et bredt sammensatt tverrfaglig arbeidsmiljø med kollegaer fra ulike avdelinger og seksjoner i Arbeidstilsynet. Jobben innebærer noe reising.
 
Vi ønsker tiltredelse så snart som mulig.

Vi tilbyr

 • lønn som seniorinspektør (kode 1371) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, innenfor kr. 515 000 – kr. 700 000
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning 
 • samarbeid i tverrfaglige team
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling, fadderordning og internopplæring
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.
 
Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.
 
Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.
 
Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på bachelornivå knyttet til de beskrevne arbeidsområdene. Annen relevant utdanning og erfaring fra de nevnte oppgavene kan kvalifisere for stillingen
 • arbeidserfaring fra en eller flere av arbeidsoppgavene nevnt over er ønskelig
 • erfaring fra kontroll, saksbehandling og veiledning er ønskelig
 • kunnskap om, og erfaring, fra arbeid med HMS er ønskelig
 • kunnskap om arbeidsmiljølovens krav til virksomhetenes arbeidsmiljø er ønskelig
 • kunnskap om, og erfaring, fra arbeid med arbeidstidsbestemmelsene er ønskelig
 • bred yrkeserfaring, særlig fra en eller flere av næringene overnatting og servering, transport, renhold, varehandel er ønskelig
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort for personbil (B)

Personlige egenskaper

 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobber systematisk og er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag
 • er nysgjerrig og fleksibel

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2021

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Avdeling for tilsyn, Arbeidstilsynet
Lagårdsveien 44
4010 Stavanger

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler