Inspektør/ seniorinspektør

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med mer enn 18.000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook. Arbeidstilsynet består av sju regioner med tilhørende tilsynskontorer, svartjenesten i Bodø og direktoratet i Trondheim. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 I henhold til offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet Nord-Norge styrker innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og søker ny medarbeider innenfor dette området. Som et ledd i styrket innsats for å hindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er det etablert et samlokalisert senter i Bodø hvor Skatteetaten, Politiet, Nav og Arbeidstilsynets medarbeidere er samlokalisert.
Arbeidssted for denne stillingen vil være ved dette senteret, det vil også bli aktuelt med til stede tid ved vårt tilsynskontor i Bodø. Stillingen medfører reisevirkomhet.

Arbeidstilsynet Nord-Norge omfatter Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Våre tilsynskontor er lokalisert i Alta, Tromsø, Finnsnes Sortland, Bodø og Mosjøen.

Vi har et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med mange spennende og krevende utfordringer. Vil du bli med å løse vårt samfunnsoppdrag?

Arbeidstilsynet Nord-Norge vil på sikt ha tre stillinger tilknyttet senteret, noe som er i samsvar med den nasjonale styringsmodellen for a-krim samarbeidet.

Vi tilbyr

Stillingen plasseres inn avhengig av erfaring og kompetanse som inspektør i kode 1343/ seniorinspektør 1371. Lønnsspenn vil være fra kr. 489 000 til 588 100. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.
Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.
Arbeidstilsynet ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Kvalifikasjoner

Minimum 3-årig universitets eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis innen tekniske og/ eller samfunnsvitenskapelige fag. Juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap kan også være aktuelt.
Bred yrkeserfaring er nødvendig, gjerne med innsats mot arbeidslivskriminalitet og/ eller sosial dumping. Erfaring med bransjer som bygg/ anlegg, renhold, overnatting og servering, transport kan være en fordel.
Gjerne erfaring med etterretning/ analysebasert innhenting av kunnskap.
Kunnskap og erfaring fra systematisk HMS arbeid er ønskelig.
Kunnskap om relevant regelverk innenfor etatens arbeidsområde og fagkunnskap om arbeidsmiljøfaktorer vil bli tillagt vekt.
Det er nødvendig med gode engelskkunnskaper.
Førerkort min.kl.B

Personlige egenskaper

Ha evne og lyst til å jobbe med tilsyn og saksbehandling.
Er initiativrik, selvstendig, resultatorientert og samfunnsengasjert.
Er god til å samarbeide både eksternt og internt, evne til å inngå i ulike team-tilpasningsdyktig.
Er systematisk og har god struktur.
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Gode kommunikasjonsferdigheter.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.05.2018

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet Nord-Norge
8003 Bodø

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler