Interaksjonsdesigner til våre nasjonale e-helseløsninger

Vi er en hyggelig gjeng med ca. 50 designere og funksjonelle arkitekter som jobber med behovsanalyser og løsningsdesign for de forskjellige nasjonale e-helseløsningene. 
Vi har også tett samarbeid med og tilgang til teknologer, arkitekter, helsekompetanse og et stort apparat som hjelper oss å få løsningene testet og tatt i bruk. 
Nå er vi på utkikk etter flere kolleger som kan bidra til at vi får laget flere og bedre digitale løsninger for å hjelpe både innbyggere, helsepersonell og sekundærbrukere (som forskere og næringsliv). Så langt har vi laget blant annet E-reseptkjedenHelsenorge og Kjernejournal, og vi har store mål og store oppgaver foran oss.   

Tidligfaser med tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og konseptutvikling er noe vi jobber med. Vi jobber også med strategi og videreutvikling av løsningene vi allerede har laget og samspillet med andre løsninger i og rundt helsesektoren. Her kommer informasjonsarkitektur, funksjonell arkitektur, interaksjonsdesign, visuell utforming, kommunikasjon og prosessledelse inn som viktige arbeidsområder. Vi er avhengige av gode hoder og et godt sammensatt lag av forskjellige profiler, og vi er nå på jakt etter en interaksjonsdesigner til å komplementere teamet vårt.

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Arbeidsoppgaver

Våre interaksjonsdesignere jobber gjerne i team med tjenestedesignere, løsningsarkitekter og funksjonelle arkitekter for å sikre at de tekniske løsningene bygger på formålstjenlige informasjonsmodeller med håndterbar kompleksitet.

Som interaksjonsdesigner er dine hovedoppgaver å:

 • skape, videreutvikle og forvalte interaksjonsdesign og informasjonsmodeller som støtter teknisk og semantisk samhandling i våre nåværende og fremtidige nasjonale e-helseløsninger - vi skal samordne digitaliseringen på tvers av helsesektoren
 • designe modeller og grensesnitt som sikrer effektiv informasjonforvaltning, legger til rette for god datakvalitet og er i tråd med gjeldende standarder og normer for brukerorientering og andre arkitekturprinsipper - vi skal være ordentlige og effektive
 • holde deg orientert om relevante standarder, kodeverk og terminologier - vi skal være nysgjerrige og oppdaterte
 • understøtte vårt arbeid med øvrige design- og arkitekturdisipliner - spille dine kolleger gode

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning fra høyskole, universitet eller tilsvarende (minimum 3 år). Minst fem år relevant arbeidserfaring innen noen av arbeidsområdene over kan kompensere for manglende formalkompetanse. 

Arbeidsspråket og all dokumentasjon er på norsk og det er derfor et krav om at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

 

Vi ønsker også at du har:

 • erfaring med interaksjonsdesign, informasjonsforvaltning, publiseringsløsninger og API-er
 • erfaring med forskjellige modellerings- og visualiseringsteknikker
 • erfaring fra prosjektarbeid og prosessledelse
 • innsikt i virksomhetsarkitektur
 • innsikt i helsesektoren
Vi ønsker oss en kollega som: 

er fleksibel, selvstendig, konstruktiv og løsningsorientert. Som liker å samarbeide i team og på tvers av fag- og kompetanseområder, og som har god leveranseevne med fokus på struktur og kvalitet. Du evner å håndtere endringer, du tar initiativ og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr:

 • en spennende stilling innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse
 • et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • kontorplass i fine og nye lokaler på Skøyen i Oslo - når vi ikke er på hjemmekontor i disse tider
 • konkurransedyktige betingelser
 • god pensjonsordning

Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering.  

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Norsk helsenett knytter Helse-Norge sammen, og har som formål å gjøre helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant. Slik hjelper vi innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vi jobber for å forenkle arbeidsdagen til helseforvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag. For å kunne realisere formålet er det viktig at vi er nysgjerrige, har driv og bryr oss – noe som også er våre verdier. Vi har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er et statsforetak med om lag 700 ansatte, og vårt hovedkontor er i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø, Bergen, Svalbard og i Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Annike Høysæter Asserson Konstituert seksjonsleder funksjonell arkitektur og design
annike.hoysaeter.asserson@nhn.no
Tlf: 930 96 393

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler