Interessepolitisk rådgiver

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen vår er et mangfoldig samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut. Vi jobber først og fremst interessepolitisk, men er også et sterkt fellesskap for de 14 000 medlemmene våre. Vi jobber også internasjonalt med inkluderende utviklingsarbeid. Vi har et hovedkontor i Oslo, ni regionkontorer og ti landsforeninger med fokus på ulike diagnosegrupper.

Er du et politisk dyr?

Vil du være med på å skape et mangfoldig samfunn der funksjonshemmede kan bidra og delta? Vil du være en spydspiss i arbeidet vårt for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få sine rettigheter innfridd? Da har du sjansen nå! Vi søker etter en interessepolitisk rådgiver i et toårig vikariat til vårt hovedkontor i Oslo.

En av våre interessepolitiske rådgivere går ut i permisjon, og vi søker etter en interessepolitisk rådgiver som kan vikariere i hennes fravær. I denne stillingen skal du bidra til at funksjonshemmedes rettigheter blir satt på dagsorden og at Handikapforbundet får gjennomslag i de sakene vi jobber med politisk. Du skal ha særskilt ansvar for å følge opp funksjonshemmedes individuelle rettigheter, for eksempel brukerstyrt personlig assistanse, og økonomiske levekår. Likestilling/diskriminering og menneskerettighetene for funksjonshemmede vil også stå sterkt i fokus.

Vi ser etter deg som har sosialfaglig eller samfunnsfaglig utdanning og praktisk arbeidserfaring med forvaltning av funksjonshemmedes rettigheter, gjerne fra det kommunale tjenesteapparatet. Du må ha kunnskap om relevant regelverk om funksjonshemmedes rettigheter og godt kjennskap til politiske beslutningsprosesser og påvirkningsarbeid. Svært god formidlingsevne, både skriftlig og muntlig, er også helt nødvendig. Tidligere erfaring fra arbeid i en interesseorganisasjon er en fordel.

Vi legger vekt på personlig egnethet til denne stillingen. Vi er en liten administrasjon med dyktige og motiverte medarbeidere som samarbeider på tvers av faglige og geografiske grenser og i nært samarbeid med våre engasjerte tillitsvalgte. Som interessepolitisk rådgiver hos oss trenger du gode samarbeidsevner og må motiveres av og trives med å jobbe på tvers i en mangfoldig organisasjon med mye engasjement. Du må ha stor gjennomføringsevne, samtidig som du er selvgående og initiativrik og har evnen til å sjonglere mange oppgaver under press. Du må være analytisk, holde høy faglig kvalitet og ha et kritisk blikk, men også være løsningsorientert. Det er en forutsetning at du er samfunnsengasjert og interessert i funksjonshemmedes liv og levekår, og du må ha et ønske om å fremme Norges Handikapforbunds verdigrunnlag som menneskerettighetsorganisasjon.

 

Vi tilbyr

·         Spennende arbeidsoppgaver og en reell mulighet til å påvirke samfunnet.

·         En arbeidsplass med hyggelige, engasjerte folk og godt arbeidsmiljø

·         5 ukers ferie og fleksitidsordning

·         God pensjon og gode personalforsikringer

 

NHF er IA-bedrift og er opptatt av mangfold. NHF ønsker et samfunn for alle, hvor ingen diskrimineres på grunnlag av funksjonsevne, seksuell orientering, genetisk arv, biologiske egenskaper, kultur, tro og overbevisning. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, legning, religiøs overbevisning, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Ved ellers like kvalifikasjoner vil personer med funksjonsnedsettelse bli prioritert.

CV og søknad som beskriver relevante erfaringer og resultater sendes til stillinger@nhf.no

Søknadsfristen er mandag 23. april.
Stillingen er ledig og vi ønsker oppstart så snart som mulig.

Søknadsfrist: 23.04.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norges Handikapforbund

Kontaktperson:
Karen Kvam
karen.kvam@nhf.no
Tlf: 402 10 670

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler