INTERN UTLYSNING: Minoritetsrådgiver - Steinkjer (2019/25)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrun
n. Direktoratet har i 2019 ca. 264 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 13,1 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Minoritetsrådgivere skal arbeide forebyggende mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnlemlestelse i
skolesektoren. Minoritetsrådgiveren skal bidra med
kartlegging, veiledning og
oppfølging av enkeltelever, og med kompetanseheving av skolens ansatte, ansatte
på andre skoler og i det offentlige hjelpeapparatet.

Som minoritetsrådgiver vil du være ansatt og motta lønn fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), men ha tjenestested ved Steinkjer videregående skole. Rektor eller annen leder på skolen har det daglige
oppfølgingsansvaret, mens IMDi har personalansvar og ansvar for den faglige
kompetansehevingen.
 Denne stillingen skal dekke Steinkjer VGS og Verdal VGS og gi veiledning og tilby nettverk til ansatte ved andre skoler i nordlige Trøndelag. Det samarbeides med Trøndelag fylkeskommune v. Avdeling utdanning i Steinkjer.

IMDi forbeholder seg retten til å flytte minoritetsrådgiver
til en annen skole, dersom behovet skulle tilsi det.

Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmesider. 

Minoritetsrådgiverne inngår som en del av myndighetenes forebyggingsarbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og
kjønnslemlestelse. Stillingene som minoritetsrådgivere er knyttet til
Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
(2017-2020). Det kreves politiattest for å
arbeide som minoritetsrådgiver
.

Vi tilbyr

 • midlertidig stilling i Steinkjer frem til 31.12.2020. Det er muligheter for at stillingen forlenges.
 • lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434  (kr. 488 000 - 573 100)/seniorrådgiver stillingskode
  1364 (kr 532 300 - 605 500)
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • IMDi er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv)

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå, som for eksempel innen barnevern, pedagogikk, sosialt arbeid eller samfunnsfag.  
 • Kjennskap til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse   
 • Det er ønskelig med minimum 2 års relevant arbeidserfaring fra førstelinjen, for eksempel sosialpedagogisk arbeid i skolen, barne- og ungdomsarbeid, flyktningetjeneste, barnevern eller NAV.
 • Erfaring fra deler av hjelpeapparatet som har et særskilt ansvar for barn og ungdom, særlig ungdommer med innvandrerbakgrunn, er en fordel. 
 • Veiledningskompetanse og metodisk kartleggingskompetanse vil være nødvendig i utøvelsen av stillingen  
 • Kjennskap til sosialpedagogisk arbeid på skolen kan være en fordel 
 • Flerspråklig kompetanse kan være en fordel
 • Førerkort klasse B er en fordel 

Personlige egenskaper

 • Sterke relasjonelle ferdigheter
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God vurderingsevne; evne til å takle uforutsette og krevende situasjoner, fleksibilitet
 • Selvstendig, pådriver, god gjennomføringsevne
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, evne til å tilpasse budskapet til en variert målgruppe 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.09.2019

Arbeidssted: Steinkjer

Arbeidsgiver:
Det gjøres oppmerksom på at dersom det er kvalifiserte søkere med fortrinnsrett pga omstillingsprosessen, så vil prosessen bli behandlet og besluttet i omstillingsrådet i IMDi og ikke gjennomføres som en ordinær rekrutteringsprosess.
Elvenget 10
7716 Steinkjer

Kontaktperson:
Karin Erland
Tlf: 97077810

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler