IT Forvalter - Tjenester innen Medisinsk tekniske løsninger

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Vil du være med på å sikre at sykehusene i Helse Sør-Øst får stabile og gode IKT løsninger som understøtter pasientbehandlingen? Da er denne stillingen noe for deg!

Seksjonen Sykehusspesifikke Kliniske Løsninger har ansvar for IT-forvaltning av kliniske og medisinsk tekniske spesialløsninger, som defineres som “sykehusspesifikke” i den forstand at de ikke har mange brukere, er utviklet av små leverandører og/eller er kun implementert lokalt på ett eller få sykehus. Løsningene er kritiske i helsepersonellets arbeid med å bedre helse og redde pasienters liv, og det stiller store krav til kvalitet og stabilitet.

Sykehusene tar stadig i bruk mer og mer Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU), og seksjonen opplever derfor et økende behov for IT-forvalter på tjenester innen Medisinsk tekniske løsninger.

Vi søker nå to kandidater med erfaring fra IKT løsninger og applikasjonsdrift, og/eller fra arbeid med medisinsk tekniske løsninger (MTU).

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje.
 • Deltagelse i spennende endrings- og utviklingsprosesser innen fagområdet.
 • Gode utviklingsmuligheter i et stort firma
 • Stor grad av frihet og påvirkningsmulighet
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Nybegynner kurs og gode muligheter for å delta i strukturerte opplæringsløp.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

 • Gode IT kunnskaper og kompetanse på Microsoft teknologi
 • Kjennskap til:
 • - database (Oracle og MS SQL)
 • - webserver
 • - nettverk og brannmur
 • - medisinsk tekniske løsninger (MTU) er en fordel, men ikke et krav
 • - applikasjonsforvaltning
 • Kjennskap til ITIL prosesser ønskelig, men ikke noe absolutt krav
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) og engelsk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Krav til tre-årig høyskoleutdanning, men lang relevant utdanning kan kompensere for utdanningskravet 

Personlige egenskaper

 • Evne til helhetsforståelse av tjenestene som leveres
 • Være analytisk, koordinerende og ha påvirkningskraft
 • Serviceinnstilt og kundeorientert
 • Resultatorientert, selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Sterk gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet
 • Evne til å møte kunder og kolleger med respekt
 • Evne til å jobbe i team der det søkes å få til synergier når ulike fagkompetanser jobber sammen
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Sykehusspesifikke kliniske løsninger, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Patrik Skaar Norberg
patnor@sykehuspartner.no
Tlf: 41347328

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler