IT-ingeniør

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Vi skal skalere opp vår storstilte digitaliseringsvirksomhet og har derfor behov for flere dyktige IT medarbeidere. Nasjonalbiblioteket søker etter deg som vil bidra til at ansatte og publikum får en best mulig opplevelse i møte med vår IT-organisasjon. Nasjonalbiblioteket har i en årrekke jobbet med profesjonalisering av vår 1-linje og du vil bli en viktig brikke i det videre forbedringsarbeidet.

Nasjonalbiblioteket har en vid IT portefølje med teknologier som f.eks Linux, Windows, Mac, VMVare, Kubernetes, Docker, Office365, Gsuite. Vi er nysgjerrige og tar hyppig i bruk ny teknologi og verktøy, gjerne åpen kildekode.

IT-miljøet består av ca 60 ansatte, og vil i løpet av våren 2020 vokse til ca 70 ansatte. Vi er organisert i tre seksjoner, og jobber i team med bevisst fokus på samarbeid –både på tvers av team, på tvers av seksjoner og mot andre deler av virksomheten.

Vi er opptatt av:

 • Kultur, metodikk, kontinuerlig forbedring og arbeidsmiljø.
 • DevOps: Tett samarbeid mellom drift og utviklingspersonell gjennom det enkelte produkts livssyklus - fra design, utvikling, og til operativ drift
 • Arkitektur - automatisering, standardisering, kontinuerlige leveranser, og gradvis innføring av mikrotjenester.

Vi tilbyr

 • Fast tilsetting i  st.kode 1087 Overingeniør eller st.kode 1181 senioringeniør avhengig av kvalifikasjoner.
 • Aktuell lønnsinnplassering for stillingskode overingeniør er fra 504 700 - 605 500 (ltr.57-67) eller for senioringeniør fra 552 800 - 655 400 (ltr.62 - 71).
 • Ved særskilt gode og relevante kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes.
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til- og erfaring med områder nevnt i annonseteksten. 
 • Utdanning på bachelornivå eller høyere innenfor IT. 
 • Relevant realkompetanse kan kompensere for formell utdanning. 
 • Du må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

Vi setter pris på egenskaper som: gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, serviceinnstilling, kvalitetsbevissthet, evne- og vilje til omstilling, analytiske evner og struktur.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.09.2019

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
seksjon DBU Tjenester, Nasjonalbiblioteket
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler