IT-ingeniører

Vi søker erfarne IT-ingeniører.

Ønsker du å jobbe med spennende oppgaver i et kompetanseorientert miljø, med et stort samfunnsperspektiv, hvor du selv kan være med på å utvikle din hverdag? Vi trenger flere medarbeidere på applikasjonsdrift av fagapplikasjoner og felleskomponenter.

Vi er en gruppe på 18 dyktige medarbeidere i seksjon Drift i avd. Infrastruktur, som har ansvar for applikasjonsdrift av etatens egenutviklede fagapplikasjoner og felleskomponenter. Vi deltar i alle systemutviklingsprosjekt som pågår som en del av moderniseringsløpet i etaten, gjennom tverrfaglige team (DevOps) for å bl.a. bidra til å lage driftbare løsninger (Ikke-funksjonelle krav).

De moderne applikasjonene og felleskomponentene ligger i en privat skyløsning med høy grad av automatisering, standardisering og selvbetjening. Det er i den forbindelse etablert en OpenShift plattform (Kubernetes/Docker) som virtualiserer applikasjonslaget. Ansvar for drift av OpenShift (PaaS-plattformen) ligger også i vår enhet.

Det er totalt 3 stillinger:
• 1 stilling med arbeidssted Oslo
• 1 stilling med arbeidssted Grimstad
• 1 stilling som kan lokaliseres i Grimstad, Mo i Rana eller Oslo

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som overingeniør (kode 1087) fra kr 530 000 – 580 000 eller senioringeniør (kode 1181), fra kr 600 000 – 700 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

utdannelse på mastergradsnivå (300 studiepoeng) innen IT
lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
erfaring fra teknisk driftsarbeid
relevant arbeidserfaring fra et større IT-miljø
utviklererfaring
scripting
linuxkompetanse
beherske norsk godt både muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du har

erfaring med databaser (fortrinnsvis Oracle)
erfaring med integrasjoner i komplekse verdikjeder
kjennskap til microservice-arkitektur og bruk av felleskomponenter
kjennskap til PaaS
kjennskap til Jenkins
erfaring med å jobbe i tverrfaglige team (DevOps)
fordel med kunnskap om Best Practices (ITIL)

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
leveranse- og resultatorientert
initiativrik

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 03.04.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Nina Birgitte Noer Runde
Tlf: (+47) 906 28 529

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler