IT-revisor Oslo

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

E-revisjonsgruppen har fagansvaret for e-revisjon i hele skatteetaten, og skal sørge for at e-revisjon som metode/fag inngår som en naturlig del av arbeidet med kontroll av skatter og avgifter. Medarbeiderne i gruppen har spisskompetanse på systemrevisjon og e-revisjon, både verktøy og metoder. Gruppen bidrar til utvikling av metodikk på risikoområder etaten arbeider med. Gruppe e-revisjon har fagansvar for IT-revisorene som jobber i kontrollgruppene. Vi har nå behov for medarbeidere som skal bidra aktivt i utviklingen av framtidens revisjon i Skatteetaten, herunder å støtte automatisering av regnskapsanalyser.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste
  pensjonsordninger

Stillingen lønnes som spesialrevisor/seniorrådgiver (kode 1224/1364) fra kr 550 000 - kr 705 000 avhengig av kvalifikasjoner. For nyutdannede kan skatterevisor (kode 1223) være aktuell avlønning fra kr 450 000 - kr 550 000. For stillingene som spesialrevisor og skatterevisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdanning, minimum bachelor i revisjon
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • må beherske engelsk skriftlig/muntlig godt
 • det er ønskelig med erfaring fra kontrollvirksomhet eller revisjon
 • sertifisering/bestått CISA eksamen er en fordel
 • du bør ha kjennskap til IT-systemer og deres risikoer knyttet til finansiell rapportering

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • interesse for teknologi
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • utviklingsorientert og tar ansvar ut over eget ansvarsområde
 • kan jobbe selvstendig og tar initiativ

 • noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.10.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Britt Inger Ileby
Tlf: 932 01 420

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler