IT Strategisk rådgiver

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe  tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av fellesskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Er du Skatteetatens nye IT strategiske rådgiver?

Hvis du er faglig dyktig og engasjert, og ønsker å jobbe med strategisk IT-rådgivning i et av Norges dyktigste IT- miljøer kan dette være jobben for deg. Vi ønsker å styrke vår strategiske evne ytterligere og søker deg som har vilje og ønske om å sterkt påvirke hvordan vi skal gjøre det på en best mulig måte.

Skatteetaten er en av Norges mest attraktive IT-arbeidsplasser. Vi har en omfattende utviklingsportefølje med samfunnskritiske og faglig utfordrende IT prosjekter. Vi har et godt faglig og sosialt miljø, og vi har et av landets største og ledende IT-miljøer.

Planleggingstaben i divisjon IT leverer IT-strategiske vurderinger til ledelsen i Skatteetaten. Vi analyserer hvilke forretningsbehov som bør understøttes av IT, og utarbeider IT målbilder og veikart. Vi planlegger hvordan og når etatens IT-systemer og tjenester bør utvikles og/eller moderniseres. Videre ser vi på muligheter for bruk av nye teknologier for å øke etatens måloppnåelse, og bidrar til utprøving av nye arbeids- og leveranseformer.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.        

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger            

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181) fra kr 650 000 – kr 970 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ref.nr: 2019/9410 

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.
 
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
 
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen IT, økonomi eller ledelse, ønskelig med masternivå
 • flere års relevant erfaring
 • fordel med erfaring fra arbeid med analyser
 • erfaring for prosjekt- eller prosessledelse
 • erfaring fra å formidle kunnskap og holde foredrag
 • flink til å formulere deg både skriftlig og muntlig     

Personlige egenskaper

 • analytisk med evner til å se helhet og arbeide på strategisk nivå
 • evne til å gå i front, og å lede og drive prosesser selvstendig
 • evne til å levere på kvalitet og tid
 • har gode samarbeidsevner og trives med å arbeide tverrfaglig
 • evne til å kommunisere klart og tydelig overfor ulike og sterke fagmiljøer        

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Geir Hegre Romundset
geir.romundset@skatteetaten.no
Tlf: 905 57 466

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler