IT systemadministrator - seniorkonsulent/rådgiverArbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge? Vi har som ambisjon å være blant de beste offentlige aktører i Norge på digitale løsninger, og vi søker en ny medarbeider til vår seksjon for IT.

Seksjon for IT har ansvar for drift, utvikling og forvaltning av IT-tjenester som understøtter Arbeidstilsynets virksomhet. Målet er digital saksbehandling i alle ledd, å automatisere deler av saksbehandlingsprosessene og å utvikle selvbetjeningsløsninger for våre brukere.

Vi tilbyr

Stillingen er plassert som seniorkonsulent/rådgiver kode 1363/1434. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner, men vil normalt være innenfor spennet 500 000 - 680 000 kroner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir tilsatt må påregne at det skjer endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første seks månedene er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Arbeidstilsynet er en åpen og inkluderende arbeidsplass, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.

Arbeidstilsynet er en IA-virksomhet. I dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Hvis det er ønskelig, kan du oppgi i den søknad om du vil vurderes ut fra særklasse.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Du må i så fall gi en begrunnelse for dette i søknaden. I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som eventuelt ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene.

Kvalifikasjoner

  • Fullført Bachelor eller tilsvarende. Lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk av hensyn til kommunikasjon og support internt i bedriften
  • Det er en fordel med erfaring fra større IT-driftsmiljøer eller relevante prosjekter

Personlige egenskaper

Vår nye kollega har en utpreget serviceinnstilling, innehar et velutviklet brukerperspektiv og har god rolleforståelse.
Vi forventer at du kan jobbe både selvstendig og strukturert i et til tider hektisk miljø. Vårt fagområde er i sterk utvikling, og du må være tilpasningsdyktig og fleksibel.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 13.04.2020

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
Prinsens gt. 1
7013 Trondheim

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler