Javautvikler til Testsentret

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Ønsker du nye utfordringer, og er opptatt av å finne gode løsninger slik at test og utvikling kan gjøres effektivt og sikkert? Vi har mange spennende utviklingsoppgaver og trenger deg som synes det er givende å sette deg inn i komplekse verdikjeder. Din input til teamet vil være avgjørende for å utforme løsningene!

I regi av Testsenteret i Skatteetaten foregår det i dag mye nybrottsarbeid og spennende utviklingsoppgaver. Siden vi ble etablert i 2013 har vi laget en rekke løsninger og tjenester som bidrar til økt kvalitet på alt vi utvikler. Våre medarbeidere har både testfaglig og teknisk kompetanse og mange er javautviklere. Vi lager egenutviklede applikasjoner for verdikjedetester, for anonymisering og generering av data. Vi har også bidratt i utviklingen av det Syntetiske Folkeregisteret som bl.a. er utviklet ved å ta i bruk maskinlæringsteknolog. Dette er starten på det syntetiske Norge som vi ønsker å dele med alle, både offentlige og private aktører. Mange offentlige aktører har gått sammen om å lage en Felles Søkeløsning som vil gjøre dataene lett tilgjengelig. Denne løsningen er nå i produksjon og forvaltes av oss. For tiden jobber vi med å lage løsning for å generer større mengder syntetiske testdata med komplekse sammenhenger bl.a. ifm at etaten starter modernisering av alle innkrevingsløsningene. Har du den rette bakgrunnen og ønsker og jobbe med en svært dyktig gjeng bestående av både fast ansatte og innleide konsulenter så søk da vel!

Litt om teknologistacken vår
Teknologi er noe vi bare elsker og vi er ikke redde for å ta i nye ting! I front bruker vi moderne JavaScript-rammeverk som React, Redux og Node med mer. Bak dette har vi en fleksibel mikrotjenestearkitektur bygget i Java og Kotlin. Den kjører pent og pyntelig i et sett med OpenShift-noder. Vi distribuerer data ut til samfunnet på våre Atom feeds. Vi har mange utviklere som jobber tett sammen, og som kontinuerlig integrerer koden sin ved hjelp av Git, Maven, Nexus og Jenkins. God kvalitet er viktig, og vi bruker blant annet JUnit, Mockito, Spock, Cucumber og WireMock til å teste kodebasen vår. Når vi skal lage viktig søkefunksjonalitet bruker vi Elasticsearch.  Hele herligheten styres av Confluence og Jira. Krydret med dokumentasjon i Swagger og på GitHub.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181), fra kr 624 000 – kr 860 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse innen IT eller andre relevante realfag, gjerne på masternivå
 • relevant erfaring innenfor utvikling av Javabaserte applikasjoner og tjenester kan kompensere for kravet om høyere utdanning
 • erfaring innen utvikling av Java-baserte applikasjoner og tjenester
 • erfaring fra smidige systemutviklingsprosjekter
 • erfaring med moderne utviklingsrammeverk og verktøy basert på Java
 • erfaring med bruk eller utvikling av API'er
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • det er en ønskelig du har kompetanse innen noe av teknologien i stacken vår (se tekst ovenfor)

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • evne til å se helhet og være løsningsorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Marianne Rynning
Tlf: 482 87 559

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler