Junior Java-utviklere, divisjon IT

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

IT-divisjonen sikrer at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Skatteetaten leverer IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning og huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av disse løsningene.

Vi søker flere medarbeider. Du vil jobbe i ett av flere team i et stort IT-miljø med høyt kompetente kolleger. Skatteetatens moderne Java-plattform benyttes til utviklingen. Arbeidsformen vil være basert på smidig utvikling, iht. etatens metodeverk. Arbeidssted er Grimstad eller Oslo.

Vi vil gjerne at også du som er nyutdannet eller blir ferdig utdannet våren 2019 søker.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1413) eller overingeniør (kode 1087) fra kr 505 800 – kr 607 700 avhengig av kompetanse og erfaring. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdannelse innen IT
nyutdannet eller ferdig utdannet våren 2019 innen IT, oppfordres til å søke
relevant erfaring innen utvikling av Javabaserte applikasjoner og tjenester
noe erfaring med moderne utviklingsrammeverk og verktøy basert på Java
god fremstillingsevne på norsk både muntlig og skriftlig

Det er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene:
erfaring med støtteverktøy; Git, Maven, Nexus, Jenkins, Confluence, Jira
erfaring med moderne testrammeverk
erfaring med databaser
kjennskap til microservice-arkitektur
erfaring med smidige metodikker (Scrum/Kanban)

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
leveranse- og resultatorientert
strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
lærevillig og nysgjerrig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.11.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Tom Tveiten
Tlf: (+47) 91886672

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler