Juridisk rådgiver /(senior) skattejurist til Eiendomsregisteret

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.


Innhenting er en av tre avdelinger i divisjon Informasjonsforvaltning. Avdelingen har ca. 110 ansatte og hovedoppgave er å innhente, forvalte og kvalitetssikre informasjonskilder etaten har ansvar for. Hovedansvaret for avdelingen er å sikre opplysninger av god kvalitet til rett tid, samt utvikle informasjonskildene i tråd med nye behov.
 
Eiendomsregisteret er et landsdekkende register, som gir oversikt over alle skattepliktiges eiendommer i Norge. Registeret har over tid utviklet seg til å være et samfunnsnyttig register som andre offentlige aktører henter sine opplysninger fra. Eiendomsregisteret har en betydelig endringsagenda.
 
Du blir del av et team på 26 medarbeidere, lokalisert i Skien, og du vil samarbeide med eget fagmiljø i Skien, på Hamar og andre relevante juristmiljøer i etaten.  

Vi tilbyr

 • mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.           

 

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) / senior skattejurist (kode 1501) kr 475 000 – 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål / karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

   

Kvalifikasjoner

 
 • master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • god formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • gode digitale ferdigheter
 • fordel med erfaring fra offentlig virksomhet
 • erfaring med eiendomsrett eller skatterett anses som en fordel

Personlige egenskaper

 • fremmer gode relasjoner og skaper nettverk
 • trives i et hektisk miljø og evner å prioritere
 • har god gjennomføringsevne
 • er utviklings- og løsningsorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidssted: Skien

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Myren 12
3718 Skien

Kontaktperson:
Knut Lindhjem
knut.lindhjem@skatteetaten.no
Tlf: 905 60 266

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler