Juridiske seniorrådgivere IKT- anskaffelser, Skattedirektoratet

Vil du jobbe med anskaffelser og IKT-jus i et av Norges beste IKT-miljøer?

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Skattedirektoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. I tillegg består direktoratet av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og en internasjonal stab.

Skatteetaten har som mål å være ledende på anskaffelser i offentlig sektor. Etatens anskaffelser dekker et vidt område og omfatter blant annet leie av lokaler med tilhørende tjenester, administrative varer og tjenester, IKT-anskaffelser og konsulenttjenester. Totalt anskaffer Skatteetaten årlig varer og tjenester for ca. 1,8 mrd. kroner.

Vi er på jakt etter deg som har erfaring og kompetanse fra gjennomføring av offentlige IKT-anskaffelser.

Skatteetaten har et stort IKT-miljø, med fokus på utvikling av nye og fremtidsrettede løsninger. Vi har en stor og spennende avtaleportefølje på IKT-området som omfatter blant annet utstyrsavtaler, lisensavtaler, drifts- og tjenesteavtaler samt større utviklingsprosjekter.

Seksjon Anskaffelser har ansvaret for alle anskaffelser i Skatteetaten. Vi har et meget godt fagmiljø med 21 høyt kvalifiserte medarbeidere. Seksjonen jobber i tett samarbeid med fagsiden og strategiske beslutningstagere for sammen å løse etatens behov.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 700 000 – kr 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
minimum tre års erfaring med større IKT-anskaffelser
god anskaffelses- og kontraktsrettslig kompetanse
god erfaring med gjennomføring av forhandlinger og leverandørdialog
erfaring med kontraktsforvaltning
god kunnskap og erfaring med standardavtaler innenfor IKT-området
erfaring med tjenestekontrakter (SaaS/PaaS) er en fordel
erfaring med kategoristyring er en fordel
erfaring fra det offentlige er en fordel

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
du er løsningsorientert
er strukturert og jobber selvstendig
tilegner deg og deler ny kompetanse

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.11.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Kristin Lyng
Tlf: (+47) 906 33 941

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler