Jurist - arbeidslivskriminalitet

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Arbeidstilsynet er en statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Vi søker jurist som skal bidra i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Du vil bli tilsatt i seksjon Arbeidslivskriminalitet Vest, med arbeidssted Stavanger. 

Seksjonen vil i perioden 2021-2022 låne ut ressurser til vårt nasjonale prosjekt knyttet til ulovlig innleie.

Økt innleie og utleie av arbeidskraft beskrives som en av flere store utfordringer vi står overfor i arbeidslivet. De siste årene har Arbeidstilsynet fått utvidede hjemler til kontroll av innleie og av kravene til likebehandling.

Vil du jobbe for et arbeidsliv hvor kriminelle aktører ikke får fotfeste? Vil du bidra til at arbeidstakere blir ivaretatt? Vi søker deg som har god helhetsforståelse av utfordringene som useriøsitet i arbeidslivet og arbeidslivskriminalitet representerer, som har analytisk kompetanse og som skjønner at arbeidslivskriminalitet er et sammensatt samfunnsproblem som må løses i samarbeid med andre.

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr 515 000 til kr 730 000.
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.  

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Analytisk og strukturert
 • Kunnskap om hvordan arbeidslivet er organisert i Norge
 • Saksbehandlererfaring
 • Økonomisk forståelse og noe kunnskap om selskapsrett er ønskelig

Personlige egenskaper

 • liker å samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • tar ansvar og arbeider selvstendig, men også sørger for forankring av beslutninger
 • liker å jobbe i et felt som er i endring
 • er nysgjerrig og løsningsorientert

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.08.2021

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Avdeling arbeidslivskriminalitet, Arbeidstilsynet
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler