Jurist (førstekonsulent/rådgiver)

Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte skatte-, avgifts- og tollregelverket, bl.a. gjennom å fremme lovforslag for Stortinget, sørge for en effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. Arbeidet er juridisk, men grenser til både økonomi og politikk. Avdelingen er delt inn i fem seksjoner, Seksjon for person- og kapitalskatt og skatteavtaler, Seksjon for nærings- og eiendomsskatt, Seksjon for selskapsskatt, Seksjon for skatteforvaltning og innkreving og Seksjon for indirekte skatt.

Vi søker etter jurist til ledig vikariat i Skattelovavdelingen (ettårig vikariat med mulighet for forlengelse). Avdelingen har blant annet et hovedansvar for å:

 • utarbeide forslag til de årlige skatte- og avgiftsopplegg,
 • ansvaret for regelverket om skatter og avgifter, i tillegg til å være faglig sekretariat for den politiske ledelse i departementet,
 • arbeidet i avdelingen går særlig ut på å forberede ny skattelovgivning og å tolke gjeldende regler,
 • avdelingen har også internasjonale arbeidsoppgaver, som å forhandle skatteavtaler med andre land og være med i arbeidsgrupper i internasjonale organ.

Utdanning

Det kreves master i rettsvitenskap med meget gode resultater.

Vi oppfordrer studenter som er ferdig med relevant utdanning våren 2018 om å søke.

Egenskaper og erfaring

 • Interesse og anlegg for utredningsarbeid og regelverksutvikling
 • Interesse for samfunnsspørsmål
 • Analytiske ferdigheter
 • Kunne argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet

Til stilling som rådgiver er det nødvendig med relevant erfaring.

Vi tilbyr

 • Interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
 • Faglig utvikling
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Lønn: Lønn for førstekonsulent kr 430 000 – 480 000 og lønn for rådgiver kr 480 000 – 530 000 (pluss betalt overtid). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingens referansenr: 14/18

Kontakt: Avdelingsdirektør Knut Erik Omholt, tlf. 22 24 42 94 eller avdelingsdirektør Martin Børresen, tlf. 22 24 44 70.

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant FINs medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. Vi ønsker også å se vitnemål fra videregående skole. Merk konvolutten med referansenummeret 14/18 og send til Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo innen 22. mai 2018.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Søknadsfrist: 22.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Martin Børresen, avdelingsdirektør
Tlf: 22 24 44 70

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler