Jurist - forebyggende tilsyn

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Nå trenger vi flere jurister til å følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet.

Som jurist i Arbeidstilsynet vil du få mulighet til å jobbe tett på norsk arbeidsliv. Vi søker etter deg som trives med saksbehandling, veiledning og kvalitetssikring i tett samhandling med kolleger – både jurister og inspektører. Om du i tillegg er en som tar initiativ, er strukturert og god til å samarbeide vil vi gjerne høre fra deg.

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Seksjonen arbeider per i dag hovedsakelig innen offentlig sektor med med fokus på organisatoriske- og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, samt ergonomi. Stillingen tilhører område Øst som har kontorsteder på Lillestrøm, Hamar og Lillehammer. På kontorene er det kolleger fra flere seksjoner i et tverrfaglig miljø med jurister og inspektører. Som jurist i tilsynsavdelingen må du påregne å utføre oppgaver for flere seksjoner.

Jobben innebærer noe reising.

  

Vi tilbyr

Hos oss får du:

 • lønn og stilling som rådgiver, kode1434 (kr 540 000 - 650 000) eller seniorrådgiver, kode1364 kr 605 000 - 750 000) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. 
 • gunstig lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse: https://www.spk.no
 • gode ordninger og fordeler: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger i et utviklende læringsmiljø

 

Viktig å vite før du søker

Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. 

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

 

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • arbeidserfaring fra én eller flere av arbeidsoppgavene nevnt over er ønskelig
 • kunnskap om arbeidsrett er ønskelig
 • erfaring fra saksbehandling, veiledning og kontroll er ønskelig
 • kunnskap om og erfaring fra arbeid med HMS er ønskelig
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort for personbil (B)

Personlige egenskaper

 • har evne og lyst til å jobbe som jurist i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobber systematisk, er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag
 • er nysgjerrig og fleksibel

Personlig egnethet blir sterkt vektlagt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.02.2023

Arbeidssted: Lillestrøm

Arbeidsgiver:
Avdeling for tilsyn 
Torvet 5
2000 Lillestrøm

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler