Jurist i Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet har ansvar for departementets arbeid med struktur- og lovgivningsspørsmål i finansmarkedene. Finansmarkedsavdelingen skal medvirke til beslutninger som bidrar til at finansmarkedene og finansinstitusjoner virker på en effektiv måte, og i samsvar med overordnede politiske mål og prioriteringer. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner.

Til avdelingens juridiske seksjon for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring søker vi en jurist til vikariat som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, med mulighet for forlengelse. Vi ser etter dyktige og engasjerte jurister med interesse for finansmarkedsrett.

Juridisk seksjon for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring har ansvar for strukturspørsmål og regelverk knyttet til verdipapirmarkedene, verdipapirfond, finansiell rapportering, eiendomsmegling og hvitvasking. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder infrastrukturinstitusjonene for verdipapirmarkedet (regulerte markeder, verdipapirregistre mv), verdipapirforetak, forvaltere for verdipapirfond, revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som hører inn under seksjonens ansvarsområde, for eksempel EØS-arbeid. Seksjonen arbeider videre med styringsspørsmål og juridiske spørsmål som gjelder Finanstilsynet og finanstilsynsloven.

Utdanning:

Stillingen krever master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater.

Vi oppfordrer også årets kandidater med relevant utdanning til å søke.

Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver er det nødvendig med relevant erfaring.

Egenskaper:

 • Det stilles krav om god skriftlig fremstillingsevne og gode analytiske evner.
 • Stillingen krever en selvstendig og målrettet arbeidsform.
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye og omfattende juridiske temaer vil bli vektlagt.
 • Kjennskap til fagområdene vil bli vektlagt.
 • For stilling som rådgiver og seniorrådgiver blir det stilt krav om god kjennskap til fagområdene og relevant praksis.

Vi tilbyr:

 • Samfunnsnyttige oppgaver i et juristmiljø
 • Faglig utvikling
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Betalt overtid
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

 

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Marianne Irgens, tlf.: 22 24 41 86.

Søknadsfrist: tre uker fra utlysningsdato.

Lønn: kr 450 000 – kr 650 000 + betalt overtid. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant FINs medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen ved behov. Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. Merk konvolutten med referansenummeret 23/18 til stillingen og send til Finansdepartementet, Finansmarkedsavdelingen, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Søknadsfrist: 27.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Marianne Irgens, avdelingsdirektør
Tlf: 22 24 41 86.

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler