Jurist i Kristiansund

Skatteetaten er en stor organisasjon med spennende utfordringer og mange muligheter. Skatt Midt-Norge er en av fem regioner og har 585 medarbeidere delt i avdelingene Veiledning, Fastsetting, Kontroll og rettsanvendelse, Skattekrim, Innkreving og Stab for administrasjon og lederstøtte. Vi er en etat som står overfor store omstillinger framover, og som satser sterkt på utvikling av medarbeidere, organisasjon og teknologi. Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver kombinert med dyktige medarbeidere gjør skatteetaten til en attraktiv arbeidsplass.

Jurist

Skatteetaten bygger opp et spennende og tverrfaglig miljø for kompensasjonsordningen innen merverdiavgift samt analyse og etterretning i Kristiansund. Totalt består gruppen av 20 nyrekrutterte medarbeidere som skal ha et landsdekkende ansvar for kompensasjonsordningen for merverdiavgift overfor kommuner, fylkeskommuner og andre kompensasjonsberettigede.
Vi søker en jurist som vil være med å bygge opp et nytt fagmiljø. Arbeidet er i stor grad organisert som tverrfaglig teamarbeid mellom jurister og økonomer, noe som gir gode utviklingsmuligheter for den enkelte og et sterkt fagmiljø. Likebehandling og god etterlevelse er viktige mål, og arbeidet vil bestå både av veiledning, informasjon og kontroll.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen er plassert som Skattejurist/Seniorskattejurist (kode 1413/1501), fra kr. 447.000 – 630.000 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
Erfaring innen skatte- og avgiftsområdet er en fordel
Erfaring fra veiledning og/eller informasjonsarbeid er ønskelig
Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Nysgjerrig, analytisk og løsningsorientert
Evne til å planlegge og strukturere arbeidet
Beslutningsdyktig
Positiv bidragsyter til utvikling av et godt arbeidsmiljø
Evne til å arbeide både selvstendig og i team
Du identifiserer deg med Skatteetatens verdier:
profesjonell, imøtekommende og nytenkende

Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt.

Søknadsfrist: 31.07.2018

Arbeidssted: Kristiansund N

Arbeidsgiver:
Skatt Midt-Norge
Storgata 13C
6509 Kristiansund N

Kontaktperson:
Gerd Janne Skodje
Tlf: +4797616982

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler