Jurist - Internasjonal skatterett

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Er du jurist og ønsker spennende arbeidsoppgaver innen internasjonal skatt? 

Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling.

Vi søker nå en dyktig jurist til en av våre grupper i Stavanger. Det juridiske arbeidet gjelder internasjonal skatt på personområdet, det vil si både norsk skatterett, skatteforvaltningsrett og skatteavtaler.

Vi jobber risikobasert. I tråd med avdelingens prioriteringer, må du etter hvert kunne påregne å jobbe med skatte- og avgiftsrelaterte problemstillinger både innen person- og næringsområdet.  

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) eller seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 475 000 - kr 750 000 avhengig av
kvalifikasjoner og erfaring. 

De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/Master i Rettsvitenskap. Internasjonale utdanninger og/eller grader må være godkjent av NOKUT
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Du er god til å bruke moderne IT-verktøy 
 • Fordel med kunnskap om og arbeidserfaring med skatterett, gjerne på det internasjonale området evt også EU/EØS-rett

Personlige egenskaper

 • Arbeider selvstendig
 • Effektiv og produktiv
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Initiativrik og nytenkende
 • Fleksibel 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Dag Løvaas
Tlf: 950 32 370

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler