Jurist - internasjonal skatterett - Stavanger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Er du jurist og ønsker å arbeide med et bredt spekter av interessante juridiske problemstillinger? Da kan du være den vi ønsker med på laget.

Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.  

I Stavanger er det ledig en juriststilling i en gruppe som håndterer skattepliktvurderinger av alle etterskuddspliktige i det internasjonale segmentet, blant annet vurdering om utenlandske selskaper med virksomhet i Norge er skattepliktige etter norsk internrett og skatteavtaler med andre land. Gruppen bidrar også i skattepliktspørsmål som gjelder personlig næringsdrivende.

Vi jobber risikobasert. I tråd med avdelingens prioriteringer, må du etter hvert kunne påregne å jobbe med skatte- og avgiftsrelaterte problemstillinger både innen person- og næringsområdet.  

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier. 

 For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 475 000 – kr 600 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap, fortrinnsvis med norsk skatterett av nyere dato. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. 
 • Du må ha god digital kompetanse
 • Du må ha god faglige kunnskap og et godt juridisk skjønn 
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk
 • Nyere erfaring fra arbeid med skatterett er ønskelig, men nyutdannede med skatterett kan også søke 

Personlige egenskaper

 • Du har gode evner til å sette deg inn i nye oppgaver, og har forståelse for at arbeidsområdet kan utvikle og endre seg over tid i en etat som er i kontinuerlig endring.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og ser viktigheten av god dialog/kommunikasjon intern og eksternt.
 • Du tar ansvar for egen læring og utvikling.
 • Du trives i et miljø med høye krav og klarer å levere innenfor rammer og frister.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Andreas Mariero
Tlf: 472 69 569

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler